To kvinner står med armene i kryss og ser i kamera. Nederst i bildet står det "Ingen lærere å miste - jeg støtter lærerstreiken!". Foto med tekst.

Pedagogstudentene støtter lærerstreiken

Utdanningsforbundet og Unio krever bedre lønn for lærerne. Det er streik og Pedagogstudentene gir sin fulle støtte for å bedre rekrutteringen og for å sikre barn og elever nok kvalifiserte lærere.

Vi oppdaterer saken. Sist oppdatert 02.06.21

Det er brudd i forhandlingene om lønn, der blant annet lærernes lønn diskuteres. Nå trappes streiken opp med over 22.500 streikende. 

Lærerne som streiker får full støtte fra Pedagogstudentene

- Takk for kampen dere kjemper, dere har vår fulle støtte, sier Pedagogstudentenes leder, Elise Håkull Klungtveit. Hun leder nær 20.000 lærer- og pedagogstudenter, som om ikke lenge selv må forholde seg til den svake lønnsutviklingen de siste årene.

- Det streikes for fornuftige lønnsvilkår som kan gi gode ringvirkninger. Samfunnet har ikke råd til å miste kommende lærere, det handler først og fremst om barn og elevers rett til utdanning, sier Håkull Klungtveit.

Lærerstudenter tar lange utdanninger, de fleste tar en femårig integrert master etter at samtlige grunnskolelærerutdanninger ble omgjort og faglærerutdanningene har fulgt etter.

- Vi skal delta i barn og elevers lek og læring, vi skal gi dem verktøy til å møte rett og urett, vi skal danne og utdanne framtidas borgere til å bli aktive deltagere i demokratiet - til et samfunn vi enda ikke kjenner.

Lønn er viktig for å få flere lærere

Dagens lærerstudenter er attraktive, og samfunnet risikerer at flere velger seg et annet yrke enn læreryrket. Pedagogstudentene mener det er på tide å adressere dette problemet, og samfunnet må sørge for at de som tar en lærerutdanning faktisk havner i barnehage og skole.

- Da Pedagogstudentene spurte medlemmene våre hvorfor de ønsket å bli lærere var svaret soleklart: De ønsket å utgjøre en forskjell. Det største motargumentet var derimot lønn, fortsetter Håkull Klungtveit.

Årets søkertall til lærerutdanningene var ikke til å misforstå - det er alt for få som ønsker å bli lærere. Tallene viser en samlet nedgang på 4,3%. 

- Vi går mot en lærerkrise og arbeidet for å rekruttere og beholde nye lærere er viktigere enn noen gang. Da kommer vi ikke unna lærerstudentenes største motargument for å velge læreryrket: nemlig lærerlønna. Den må derfor opp!

Arbeidsgivere setter framtida på spill

Elise Håkull Klungtveit er bekymret og ber arbeidsgiverne lytte til lærerne som streiker. 

- Færre kvalifiserte lærere i barnehager og skoler betyr dårligere utdanning. Det er det barna og elevene som får kjenne konsekvensene av i første omgang, og deretter hele samfunnet. 

- Uten lærernes avgjørende kompetanse står framtida på spill. Det har vi ikke råd til, avslutter Håkull Klungtveit.