Blond kvinne står med hendene på hoftene og ser inn i kamera. I bakgrunnen er det grønne trær og kvinnen har på seg rosa klær. Foto.

Endring av opptakskrav

Nå vil opptak til lærerutdanningene skje ved 40 skolepoeng! Dette er en stor seier for landets lærerstudenter, og alle høyt kvalifiserte søkere som har blitt stoppet i opptaket til lærerutdanningene.

Gjennomslag

Pedagogstudentene har lenge jobbet for at man skal ha kloke og målrettede opptakskrav til lærerutdanningene. I dag feirer vi gjennomslag! Dette setter tydelige krav og rommer et mangfold av kompetanse.

Nå håper vi alle de som har vært utelukket fra lærerutdanningene fordi de har manglet mattefireren søker seg til lærerutdanningene, og blir viktige profesjonsutøvere i verdens viktigste yrke

Regjeringen viderefører de fagspesifikke kravene

Likevel viderefører regjeringen fagspesifikke krav, disse må bort. Som det kommer frem fra regjeringen:

Fra våren av trenger ikke de som vil bli lærer lenger å ha 4 i matte. I stedet må de ha minst 40 skolepoeng og karakteren 3 i matte og norsk. For de som ikke har høy nok poengsum, opprettholdes dagens ordning med firerkrav i matte. Slik vil regjeringen utdanne flere kvalifiserte lærere enn i dag.

De vil altså ha krav om karakter 3 i matte og norsk, og videreføre mattefireren om søkerne ikke har 40 skolepoeng. Vi håper dette bare gjelder i en overgangsfase, av hensyn til de som har tilpasset seg dagens system, men da er det avgjørende at regjeringen også setter en sluttdato for de fagspesifikke kravene.

Vi håper det stemmer som Borten Moe selv sier,

Det er viktigere at du har fire i snitt, enn at du har fire i akkurat matte, sier høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Vårt forslag er at de som ønsker å bli lærer ikke trenger 4 i matte. I stedet må de ha minst 40 skolepoeng og minst 3 i matte og norsk, sier Borten Moe.