Oversiktsbilde fra landsmøtesal. Delegater strekker blå og oransje skilt i været. Foto.

Oppnevning av representant til Utdanningsforbundets landsmøte

På landsstyremøte 1 skal det oppnevnes en representant fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundets landsmøte 6-9 november 2023. Representanten reiser på landsmøtet sammen med leder og organisatorisk nestleder i Pedagogstudentene.

Hvem kan stille? 

Alle medlemmer i Pedagogstudentene kan melde sin interesse. For å melde din interesse fyller du inn dette skjemaet i Questback

Ved spørsmål om hva det innebærer å være representant på Utdanningsforbundets landsmøte, ta kontakt med Mathias Kristiansen i sekretariatet på mathias@pedagogstudentene.no

Frist

Kan melde sin interesse helt fram til valgtalene i saken 04.01.01 - 23/24 - Oppnevning av representant til Utdanningsforbundets landsmøte starter. Oppnevningen vil bli gjennomført på slutten av landsstyremøtet fredag, 16. juni. Nærmere tidspunkt vil komme frem av dagsorden til landsstyremøtet

Frist for å få sitt interessentskjema publisert på nettsiden er fredag 16. juni kl. 12:00. 

Prosessen for oppnevning 

Oppnevningen av representant fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundets landsmøte gjennomføres uten innstilling. Resten av prosessen gjennomføres som ordinært valg, dersom det er flere kandidater. 

Alle interesserte har mulighet til å holde en valgtale på inntil 3 minutter. Kandidater som ikke er til stede på landsstyremøte 1 kan sende valgtale digitalt til mathias@pedagogstudentene.no. Det blir ikke avholdt støttetaler. Frist for å sende inn digital valgtale er fredag 16. juni kl. 12:00

Kandidater