Kjønns- og seksualitetsmangfold

Sammen med Rosa kompetanse Skole inviterer Pedagogstudentene til digitalt kurs om kjønns- og seksualitetsmangfold! Onsdag kl. 18.00-20.00. Husk å melde deg på!

  • Start:24.11.2021, kl. 18:00
  • Sted:
  • Pris:Gratis for medlemmer

Digitalt kurs med Rosa kompetanse! 

Hvordan kan lærere i både barnehage og skole følge opp rammeplanen og fagfornyelsen knyttet til kjønn, seksualitet og mangfold? 

Onsdag 24. november kl. 18.00-20.00: Skole

Onsdag blir det eget kurs for lærere i skolen, og vi får hjelp til å se nærmere på hva fagfornyelsen sier om kjønn, seksualitet og mangfold. Hva må du som lærer i skolen kunne? Og hva bør du ha med deg i ryggsekken for å kunne møte elever og foresatte på en trygg og inkluderende måte? 

Om kurset

Kurset holdes av Omar, som er leder for skoletiltaket til Rosa kompetanse. Under kurset veksles det mellom forelesningsmoduler, individuelle oppgaver og praksisrelevante gruppeoppgaver som kan hjelpe oss med å skape en mer inkluderende skole. Det vil være mulig å komme med spørsmål underveis.

Kunnskapsbaserte og praksisnære kurs

Kursene til Rosa kompetanse er kunnskapsbaserte og praksisnære. Alle som jobber i skoletiltaket har pedagogisk bakgrunn, og i tråd med blant annet de nye læreplanene (LK20) og Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (Prop. 121 S), underviser vi i kjønnsmangfold, seksuell orientering og familiemangfold for ansatte i tjenester som jobber med barn og unge.

I kursene er det også rom for diskusjon og refleksjon rundt relevante problemstillinger, knyttet til eksempelvis utenforskap, mobbing og det å skape trygge klasserom for alle elever.

Om Rosa kompetanse

Rosa kompetanse er fagavdelingen i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet. Rosa kompetanse er organisert i seks ulike tiltak rettet mot hver sin sektor, der Rosa kompetanse skole er det største av de seks tiltakene, med fire ansatte. I 2020 underviste vi over 7600 skoleansatte og lærerstudenter over hele landet.

Avlyst: Torsdag 25. november kl. 18.00-20.00: Barnehage

Vi må dessverre avlyse barnehagekurset på grunn av sykdom. Rosa kompetanse har lovt oss nytt kurs så fort det lar seg gjøre. Vi beklager dette.