Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 5, 2020/2021.

Samlefil

00.05 – 20/21       Konstitueringssaker

00.05.01 – 20/21                           Valg av ordstyrere
00.05.02 – 20/21                           Valg av protokollfører
00.05.03 – 20/21                           Valg av protokollunderskrivere
00.05.04 – 20/21                           Godkjenning av innkalling
00.05.05 – 20/21                           Godkjenning av saksliste
00.05.06 – 20/21                           Godkjenning av dagsorden
00.05.07 – 20/21                           Godkjenning av forretningsorden

01.05 – 20/21       Rapporter

01.05.01 – 20/21                           Rapport fra arbeidsutvalget
01.05.02 – 20/21                           Lokallagsrapporter 

02.05 – 20/21       Saker

02.05.01 – 20/21                          Innstilling til landsmøtet – Konstituering
02.05.02 – 20/21                          Innstilling til landsmøtet – Resolusjoner
02.05.03 – 20/21                          Landsstyret på landsmøtet

04.05 – 20/21       Valg og oppnevninger

04.05.01 – 20/21                          Oppnevning av mistillitskomité

05.05 – 20/21       Eventuelt
 

Les mer om: