Gjensyn: Elevene er flerkulturelle, er skolen det?

På grunn av stor interesse gjennomfører vi dette kurset på nytt! Fikk du ikke med deg forrige runde, så har du muligheten nå! Åpent for alle, men krever påmelding.

  • Start:12.01.2021, kl. 17:00
  • Slutt:12.11.2020, kl. 19:00
  • Sted:Digitalt
  • Pris:Gratis og åpent for alle

Mer info om påmelding kommer.

Avkolonisering i skolen

Elevene i norsk skole bærer med seg en rekke personlige historier, erfaringer og kunnskap. Hvordan kan du som lærer tilrettelegge for et godt læringsmiljø som tar hensyn til dette? Hvordan kan du som lærer undervise på en god måte om temaer som fornorsking av samene og rasisme? Og hvorfor er det viktig for lærere å være bevisst på egne privilegier og makt i møte med elevene i skolen?

Begrepet avkolonisering har stort sett blitt brukt i en kontekst av akademia og høyere utdanning, men er like relevant på alle læringsnivåer, også i skolen. Med dette kurset ønsker vi å gi en bedre forståelse av hva avkolonisering innebærer, og hvordan din praksis og kunnskapsformidling kan bidra til arbeidet med avkolonisering som lærer i skolen.