Sakspapir

Sakspapir for landsmøtet 2021.

Samlefil

LM21 00          Konstituering

LM21 00.01                                Godkjenning av fullmakter
LM21 00.02                                Godkjenning av innkalling
LM21 00.03                                Godkjenning av møteledelse
LM21 00.04                                Godkjenning av protokollunderskrivere
LM21 00.05                                Godkjenning av forretningsorden
LM21 00.06                                Godkjenning av saksliste
LM21 00.07                                Godkjenning av dagsorden
LM21 00.08                                Oppnevning av redaksjonskomiteer

LM21 01           Rapporter

LM21 01.01                                Pedagogstudentenes årsmelding
LM21 01.02                                Økonomirapport                     

LM21 02           Saker

LM21 02.01                                Vedtekter
LM21 02.02                                Rettigheter ved personvalg
LM21 02.03                                Prinsipprogram 2021–2024
LM21 02.04                                Prosjekt medlemskap og medlemsvekst                                                                             — satsingsområder
LM21 02.05                                Valgreglement 
LM21 02.06                                Etiske retningslinjer
LM21 02.07                                Arbeidsprogram 2021–2022
LM21 02.08                                Medlemskap LNU
LM21 02.09                                Mandat mistillitskomité

LM21 03           Resolusjoner

LM21 03.01                                Kommunikasjon og praksis i lærerutdanningene

LM21 04           Valg

LM21 04.01                                Valg av leder
LM21 04.02                                Valg av nestleder
LM21 04.03                                Valg av arbeidsutvalget
LM21 04.04                                Valg av kontrollkomiteen
LM21 04.05                                Valg av valgkomiteen

Les mer om: