Sakspapir

Samlefil med alle sakspapirene.

00.05       Konstituering

00.01.01                  Valg av ordstyrere 
00.01.02                  Valg av protokollfører
00.01.03                  Valg av protokollunderskrivere
00.01.04                  Godkjenning av innkalling 
00.01.05                  Godkjenning av saksliste
00.01.06                  Godkjenning av dagsorden
00.01.07                  Godkjenning av forretningsorden

01.01       Rapporter

01.01.01                  Rapport fra Arbeidsutvalget
01.01.02                  Rapport fra valgkomiteen
01.01.03                  Lokallagsrapporter

02.01       Saker

02.01.01                  Fysiske og digitale møter i organisasjonen
02.01.02                  Destinasjon LM21
02.01.03                  Arbeid med resolusjoner i perioden
02.01.04                  Satsingsområder
02.01.05                  Konferansen 2020
02.01.06                  Prosjekt medlemsvekst
02.01.07                  Revidert budsjett
02.01.08                  Budsjett 2021
02.01.09                  Mandat mistillitskomité
02.01.10                  Samarbeid med kontrollkomité

03.01       Resolusjoner

Det har ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling på LS1.

04.01       Valg og oppnevninger

04.01.01                 Oppnevning mistillitskomité

05.01       Eventuelt

Les mer om: