Sakspapir

  • Start:11.04.2018, kl. 10:00
  • Slutt:11.04.2018, kl. 16:00
  • Sted:
  • Pris:Gratis

Sakspapir

Protokoll fra Landsstyremøte 5

Saksliste (klikk på saken for å få opp sakspapirene)

Konstituering

Valg av ordstyrerere

Valg av protokollfører

Valg av protokollunderskrivere

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av forretningsorden

Orienteringssaker

Lokallagsrapporter

Rapport fra arbeidsutvalget

Rapport fra kontoret

Rapport fra Utdanningsforbundets sentralstyre

Pedagogstudentene i media

Økonomirapport

Medlemsrapport

Rapport fra valgkomiteen

Rapport fra Internasjonalt utvalg

Saker

Landsstyret og komiteers oppgave på landsmøtet

Innstilling på sak LM01/18 

Resolusjoner

Etiske retningslinjer

Eventuelt

Les mer om: