Yrkesfaglærer

Pedagogstudentene jobber hele tiden for at den treårige yrkesfaglærerutdanningen skal bli bedre. Blant tingene vi mener bør gjøres med utdanningen er:

  • Det skal være obligatorisk at man har praksis i alle tre studieårene.
  • Det skal ikke være flaks eller flaks som avgjør om man får en god praksisopplevelse eller ikke. Lærerne som veileder studentene i praksis skal ha minst tre års arbeidserfaring og skal ha videreutdanning i veiledning av studenter.
  • Studiet må forberede studentene på å undervise både på ungdomsskolen og på videregående.
Les mer om hva vi mener om den treårige yrkesfaglærerutdanningen?