PPU for yrkesfag

Pedagogstudentene jobber hele tiden for at praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag skal bli bedre. Blant tingene vi mener bør gjøres med utdanningen er:

  • Utdanningen bør endre navn fra Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag til Praktisk-pedagogisk lærerutdanning for yrkesfag.
  • Det skal ikke være flaks eller flaks som avgjør om man får en god praksisopplevelse eller ikke. Lærerne som veileder studentene i praksis skal ha minst tre års arbeidserfaring og skal ha videreutdanning i veiledning av studenter.
  • Utdanningen må bli bedre på å bevisstgjøre studentene på mangfoldet i norske klasserommet for å motvirke diskriminering.
Les mer om hva vi mener om praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag?