PPU for allmennfag

Pedagogstudentene har ennå ikke utviklet en såkalt politisk plattform for praktisk pedagogisk utdanning for allmennfag, men skal gjøre det på landsmøtet i 2019. Det vil si at vi etter det vil ha et eget dokument på flere sider der vi sammenfatter alt vi mener om PPU og hva som bør gjøres for at utdanningen skal bli bedre.

Men selv om det ikke er på plass ennå, betyr det ikke at vi ikke har meninger om PPU allerede nå. Vi jobber blant annet for at:

  • Opptakskravet til PPU skal være enten mastergrad som inneholder minst to relevante undervisningsfag, bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget eller bachelorgrad i idrettsvitenskap med minimum 180 studiepoeng i faget.
  • Det skal ikke være flaks eller flaks som avgjør om man får en god praksisopplevelse eller ikke. Lærerne som veileder studentene i praksis skal ha minst tre års arbeidserfaring og skal ha videreutdanning i veiledning av studenter.
  • I løpet av utdanningen skal det gjennomføres en grundig skikkethetsvurdering som involverer både lærerutdannere, praksislærerne og studenten selv.
Les mer om hva vi mener om PPU-A i politisk plattform for PPU-A