Lektor

Pedagogstudentene jobber hele tiden for at lektorutdanningen skal bli bedre. Blant tingene vi mener bør gjøres med utdanningen er:

  • Minimum opptakskrav til studiet skal være fire i snitt heller enn 3,5 i snitt og 4 i matte.
  • Lektorstudenter skal få ha praksis så snart de er klare for det, senest i løpet av det andre semesteret i første studieåret.
  • Det skal være praksis i alle de fire første årene av studiet.
  • I en lektorutdanning skal minst 160 studiepoeng være i fordypningsfaget, 60 studiepoeng være i fag to og minst 60 studiepoeng være pedagogikk og didaktikk. De siste 20 poengene fordeler universitetene og høyskolene selv, men disse mener Pedagogstudentene skal brukes på pedagogikk og didaktikk.
  • Lektorutdanningen skal forberede studenter på å undervise både på studiespesialiserende og yrkesfaglige linjer i videregående skoler.
Les mer om hva vi mener om lektorutdanningen?