Grunnskolelærer

Pedagogstudentene jobber hele tiden for at grunnskolelærerutdanning 1-7 og grunnskolelærerutdanning 5-10 skal bli bedre. Blant tingene vi mener bør gjøres med utdanningen er:
• Opptakskrav til grunnskolelærerutdanningene skal være 40 skolepoeng (fire i snitt).
• Det skal være obligatorisk førstehjelpskurs før første praksisperiode
• De to grunnskolelærerutdanningene skal ha et felles første semester. Deretter skal grunnskolelærerutdanning 1-7 rette seg inn mot faglig bredde, mens grunnskolelærerutdanning 5-10 skal rette seg inn mot faglig fordyping.

Les mer om hva vi mener om grunnskolelærerutdanningene?