Dette har vi oppnådd

Opp igjennom har vi hatt flere seiere, og enda flere skal det bli. Her kan du lese om våre største seiere.

Grunnskolelærerutdanning på masternivå

 

Pedagogstudentene jobbet i åtte år for at grunnskolelærerutdanningen skulle bli lenger og stille høyere krav til studentene enn den daværende fireårige utdanningen. I 2014 fikk vi gjennomslag, og i 2022 vil det første hele kullet med studenter som har femårig masterutdanning gå ut av norske universiteter og høgskoler!

2006: Pedagogstudentene går inn for femårig utdanning for lærere som skal undervise i grunnskolen, men foreløpig ikke på masternivå.

2008: Pedagogstudentene går inn for at den femårige utdanningen de ønsker også skal være på masternivå.

2010: Universitetet i Tromsø innfører en prøveordning med femårig masterutdanning for grunnskoelærere.

2014: Det vedtas i Stortinget at grunnskolelærerutdanningen skal være en femårig masterutdanning.

2017: Det første kullet der alle grunnskolelærerstudenter skal ta mastergrad begynner på studiene.

Veiledning av nyutdannede

 

Overgangen mellom utdanning og yrke kan være krevende for en lærer. Derfor jobber Pedagogstudentene for at alle lærere i barnehage og skole skal få veiledning når de er nyutdannede. Siden 2009 har vi kommet stadig nærmere at absolutt alle lærere skal få veiledning det første året i yrket.

2009: Pedagogstudentene vedtar at de skal jobbe for at alle nyutdannede lærere skal få veiledning

2014: Kunnskapsdepartementet og KS, som representerer norske kommuner, blir enige om en avtale der de vil jobbe for at nyutdannede lærere får veiledning.

2016: Daværende leder av Pedagogstudentene, Silje Bentzen, setter virkelig veiledning på det politiske kartet i en debatt i Arendalsuka.

2016: På tross av at det er stor enighet om at veiledning er positivt, viser en rapport at 7 av 10 nyutdannede lærere aldri eller nesten aldri får veiledning.

2017: Et enstemmig Storting er enige om at alle nyutdannede lærere bør få veiledning. Utdanningskomiteen på Stortinget feirer med kake sammen med Pedagogstudentene, men det kommer ingen penger med vedtaket.


2018: Stortingsflertallet vedtar å øremerke 60 millioner kroner i påfølgende års statsbudsjett for å bidra til at de nyutdannede lærerne faktisk får veiledning.