Bilde av to kvinner, en med ryggen til fremst mot kamera, og en som står med ansiktet til kamera. De to kvinnene står og snakker sammen.

Snart ferdigutdannet lærer?

Nærmer du deg slutten av studiene? Veien inn i arbeidslivet er fylt med ting man kanskje ikke har tenkt på før og kan være usikker på hvordan man gjør. Derfor har vi samlet en del informasjon til deg på denne siden.

Mange tar kontakt med oss om hjelp til overgangen fra student til yrkesutøver. Det er noe vi ønsker å gjøre lettere tilgjengelig for alle. Her har vi samlet en del informasjon du muligens lurer på. 

 1. Når bør du søke jobb?
 2. Tips for jobbsøking
 3. Dette skal du tjene – minst
 4. Veiledning som nyutdannet
 5. Redusert undervisning for nyutdannede
 6. Slik søker du jobb
 7. Melde overgang til Utdanningsforbundet

Når bør du søke jobb?

De fleste lærerstillinger har oppstart i august, men legges ut allerede kort tid etter nyttår, typisk i januar og februar. Hvis du vet at du kommer til å være ferdigutdannet til sommeren, er det smart å følge med begynne å søke stillinger så snart disse stillingene legges ut.

Tips for jobbsøking

Det kan være fint å få innspill fra noen med erfaring fra både å søke jobb og å være den som ansetter når du skal søke jobb. Derfor arrangerer de fleste fylkeslag i Utdanningsforbundet jobbsøkerkurs en gang i året ved de ulike utdanningsinstitusjonene. Ta kontakt med fylkeslaget til Utdanningsforbundet i området du studerer eller med ditt lokallag i Pedagogstudentene for å høre om det arrangeres jobbsøkerkurs nær deg. Du må være medlem i Pedagogstudentene eller Utdanningsforbundet for å delta.

I tillegg finnes det også noen generelle tips og triks du ikke må på jobbsøkerkurs for å få med deg, som du blant annet kan lese her.

Men selv om det er noen tips som gjelder alle steder, er det andre ting som ville være ulikt hos ulike arbeidsgivere. Da kan det være greit å ha noen som kan fortelle deg noe om den spesifikke arbeidsplassen du søker jobb på nå. Hvis du er medlem i Pedagogstudentene kan enten Utdanningsforbundets tillitsvalgte på arbeidsplassen (se om kontaktinformasjon enten står i stillingsutlysningen eller på arbeidsplassens nettside) eller lokallaget i kommunen du søker jobb svare på spørsmål. De er tillitsvalgte nettopp for å hjelpe personer som deg, så ikke nøl med å ta kontakt med dem.

Dette skal du tjene – minst

Hva du skal tjene avhenger av hvilken utdanning du har, hvor du skal jobbe og hvor mange års ansiennitet du har. Du kan enkelt sjekke hva som minimum skal være din lønn med Utdanningsforbundets lønnskalkulator.

Samtidig er det viktig å vite at mange som er ansatt i barnehage eller skole tjener mer enn minstelønnen. Det kan være på grunn av at de har forhandlet om egen lønn da de fikk jobben. Det kan du også gjøre. Les mer om hvordan man forhandler om lønns- og arbeidsvilkår når man søker sin første lærerjobb her.

Husk også at du som medlem av Pedagogstudentene er studentmedlem i Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet har tillitsvalgte både på skolen og i kommunen du vurderer å søke jobb, og disse tillitsvalgte kan fortelle deg mer om hva som er vanlig lønn nettopp her. De kan også hjelpe deg med å forhandle lønn når du har fått et jobbtilbud.

Veiledning som nyutdannet

Pedagogstudentene jobber hardt for at alle nyutdannede lærere i barnehage og skole skal få en god start på yrkeslivet ved å få veiledning av en erfaren lærer. Selv om vi har fått gjennomslag for dette i Stortinget og penger til veiledning over statsbudsjettet, har vi ennå ikke kommet dit at alle faktisk får veiledning.

Kanskje må du altså etterspørre veiledning, for det vil ikke komme av seg selv på alle arbeidsplasser. På jobbintervju kan du spørre om arbeidsplassen har veiledningsordning for nyansatte. Hvis de ikke har det, kan du etter at du har blitt ansatt spørre om årsakene til det. Vis gjerne til avtalen mellom KS og Kunnskapsdepartementet fra 2009, en lignende avtale mellom de to fra 2014 eller stortingsvedtak nummer 477 fra sist stortingsperiode, som alle sier at det skal jobbes for at alle nyutdannede skal få veiledning.

Gode arbeidsgivere bør tilby veiledning. Les mer om hvorfor, og hva du kan forvente deg av veiledningen.

Redusert undervisning det første året som lærer

Dersom du jobber i skoleverket innen tariffområdet KS har du rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 prosent fra skoleårets begynnelse det første yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.

Tariffområdet KS gjelder for deg som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring i offentlig sektor i en kommune eller fylkeskommune utenom Oslo.

Denne rettigheten er nedfelt i arbeidstidsavtalen for skole i KS, som heter SFS 2213.

Arbeidstidsavtalen sier at du har krav på redusert undervisning:

 • Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det første yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.
 • Nyutdannede lærere disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet.

Vi har gjort en undersøkelse blant nye lærere i samarbeid med Utdanningsforbundet som viser at én av fire oppgir at de ikke får redusert undervisningen.

Pedagogstudentne og Utdanningsforbundet mener dette er et viktig tiltak for nye lærere det første året i yrket. Det er viktig at du sørger for at du får redusert undervisning slik du har krav på.

Hvordan sørge for at du får redusert undervisning?

Dersom du er organisert i Utdaningsforbundet, kan din tilllitsvalgte hjelpe deg å få denne rettigheten.

Melde overgang til Utdanningsforbundet

Når du er ferdigutdannet, kan du ikke lenger være medlem av Pedagogstudentene. Men som medlem hos oss er du også studentmedlem i Utdanningsforbundet, noe som gjør at det er veldig lett å melde overgang. Som fullverdig medlem av Utdanningsforbundet får du blant annet:

 • en organisasjon som forhandler på dine vegne i sentrale lønnsforhandlinger,
 • råd og hjelp i saker som angår arbeidsforholdet ditt
 • en tillitsvalgt på arbeidsplassen din som sørger for at dine interesser blir ivaretatt
 • og mye, mye mer.

Etter overgang får du det første året som medlem i Utdanningsforbundet gratis. Melder du overgang med virkning fra mellom 1. juni og 31. august får du en gratis sekk etter innmelding.

Les mer om hvordan du melder overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet.