Trengte tilrettelegging av undervisning

Vet du at du som medlem av Lærerstudentene kan få hjelp hvis du får problemer? Det gjorde Vegard Modal Slaatsveen da han ikke fikk den tilretteleggingen han hadde behov for.

Jeg trengte tilpasning av undervisning på grunn en diagnose som gjør at jeg trenger å starte dagen etter hvordan formen er, sier Vegard. 

Måtte følge opplæringsløpet 

Utdanningsinstitusjonen praktiserer obligatorisk oppmøte på 80 prosent for å kunne gå opp til eksamen. Vegard ble fortalt at han enten måtte følge opplæringsløpet, eller prøve igjen senere.  

Vegard Modal Slaatsveen, foto: privat.— Det påvirket meg kraftig. Jeg var hele tiden redd for å være syk, og jeg måtte presse meg i timer fordi jeg var redd for å stryke. Dette gjorde alt verre. Jeg ble sykere, så i timen klarte jeg ikke å følge med fordi jeg var så dårlig, sier han.  

Etter å ha kjempet innbitt et år mot skolen for å få tilrettelegging, vist til legeerklæringer og hatt møter med ulike ansatte, hadde saken fortsatt ikke løst seg.  

— Til slutt ble jeg så oppgitt at jeg ringte Pedagogstudentene, hvor jeg er medlem, og lurte på om de kunne hjelpe meg, sier Vegard. 

Fikk råd og støtte

På vegne av Vegard kontaktet Pedagogstudentene studentombudet og instituttleder. Da fikk man tak i et skjema for å søke om tilrettelegging av undervisning. Pedagogstudentene bidro med utfylling av søknaden og ga studenten råd underveis.  

— Pedagogstudentene bidro med rådgiving og kontaktet skolen på mine vegne. De hadde også et juridisk apparat som hadde kunnskap og evner jeg ikke har, og brukte dette for å kjempe min kamp. Jeg ble også hele tiden oppdatert om situasjonen, og jeg ble støttet, sier Vegard. 

Saken fikk en god løsning 

Vegard sendte inn forespørselen som skolen ba om, og skolen godtok at han fikk tilrettelagt før økt fravær. Responsen sto i stor kontrast til hvordan han tidligere hadde blitt møtt som student.  

— Da institusjonen fikk vite at jeg hadde Pedagogstudentene i ryggen gikk de med en gang tilbake på alt de hadde sagt til meg, sier Vegard. 

Han er nå i ferd med å utdanne seg videre til å bli lærer. Og løsningen har påvirket ham i stor grad. 

— Pedagogstudentenes press på skolen førte til at skolen ga meg ytterligere fritak fra obligatorisk oppmøte, som gjør at jeg kan være borte flere timer enn de andre. Jeg må altså fortsatt møte opp, men jeg kan ha mer fravær. Dette kan jeg absolutt leve med, og gjør at jeg ikke lenger trenger å stresse, sier Vegard.

I dag går alt bedre, som han selv sier:

Jeg er mye friskere, har det mye bedre og leverer bedre på skolen. 

Anbefaler alle studenter å organisere seg 

Vegard følte seg lenge veldig alene i kontakten med utdanningsinstitusjonen, og at han kjempet en kamp han ikke kunne vinne. Derfor er han svært glad for at han tok kontakt med Pedagogstudentene, og at saken fikk en så god løsning.   

— Jeg anbefaler alle om å se etter organisasjoner som Pedagogstudentene, som har kunnskapen, erfaringen og evnen til å påvirke på dine vegne langt mer enn du kan gjøre alene, sier han.