Illustrasjon av to personer, en mann og en kvinne, som sitter ved et bord og snakker. Mannen  har mørkt hår, skjegg en oransje genser med mørk skjorte under, mørk bukse og sko, og holder et glass. Kvinnen har oransje hår, briller, mørk genser, turkis bukse og mørke sko. Hun holder en penn i venstre hånd og noterer i en bok som ligger på bordet. Foran notatboken står en kopp med varm drikke i.

Få hjelp til å tilrettelegge utdanningen din

Har du behov for tilrettelegging, men ikke vet om du kan få det eller hvordan du skal gå fram? Vi kan hjelpe deg.

Har du behov for tilrettelegging?

Har du av en eller annen grunn behov for å få individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler eller eksamen kan du ha krav på det etter universitets- og høgskoleloven § 4-3 c og  § 4-3 d. Det gjelder uansett om behovet er varig eller midlertidig. 

Du er ikke alene

En læringsmiljøundersøkelse utført av Universell og TNS Gallup i 2012 viste at "hele 15 % av studentene har en form for varig funksjonsnedsettelse (fysisk/psykisk) som påvirker gjennomføring av høyere utdanning."1 

For å få tilrettelagt utdanningen må du søke om tilrettelegging. Det er vanlig med søknadsfrist for tilrettelegging. Normalt er søknadsfrist 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Forhør deg om frister og hvordan du søker om tilrettelegging på din institusjon. Utdanning.no har samlet lenker til alle utdanningsinstitusjonene sine informasjonssider om tilrettelegging.

Ta kontakt tidlig

Har du behov for tilrettelegging bør du ta kontakt med utdanningsinstitusjonen tidlig for å avklare hvilke behov du har og hvordan det kan tilrettelegges. Og jo større behov du har for tilrettelegging, desto tidligere bør du ta kontakt. 

Begrensinger

Ikke alle har rett på tilrettelegging, selv ikke alle som har åpenbare behov for tilrettelegging. Du har ikke krav på tilrettelegging dersom den innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen eller medfører at de faglige kravene som gjelder for utdanningen må lempes på. 

Det er samtidig viktig å nevne at hva som utgjør en uforholdsmessig byrde er en skjønnsvurdering. Men selv om utdanningsinstitusjonen vurderer at byrden er uforholdsmessig stor kan det være en feil avgjørelse. Og manglende individuell tilrettelegging kan være diskriminering. 

Likestillings- og diskrimineringsforbundet behandlet i 2012 en sak hvor en student fikk noe tilrettelegging, men ikke opplevde tilretteleggingen som god nok og konkluderte med at utdanningsinstitusjonen brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven2 (nå likestillings- og diskrimineringsloven).

Mer informasjon

Det er mye å skrive om tilrettelegging og mange som kan mye om det. Derfor har vi samlet flere ressurser slik at du enkelt kan finne tak i det du lurer på. Les mer her:

Kilder

1 https://www.universell.no/fagomraader/tilrettelegging/
2 https://www.ldo.no/arkiv/klagesaker/2013/101256-Manglende-tilrettelegging-for-student-pa-Universitet/