Illustrasjon av en mann og en kvinne som sitter ved et bord. Begge har noe å drikke. Mannen prater og kvinnen noterer.

Dine rettigheter

Pedagogstudentene jobber kontinuerlig for våre medlemmers rettigheter blir ivaretatt. Her vil du finne både informasjon om ulike rettigheter du har og intervjuer med studenter vi har bistått i konfliktsaker.

I konflikt med studiestedet?

Det er ikke uvanlig å havne i konflikt med studiestedet. De som tar kontakt med oss gjør det ofte etter å ha mottatt en tvilsmelding – at det blir stilt spørsmål ved om man er egnet til å bli lærer. Men vi får også inn mange andre saker, som kan være alt fra formelle feil som gjøres av studiestedet til ikke-bestått praksis.

Uansett hva konflikten gjelder, vil høgskolen eller universitetet som regel ønske å bidra til at du som student får fullføre utdanningen og hjelpe deg på den måten de mener er best for å sikre at du klarer å gjøre nettopp det. Likevel kan det være greit å få hjelp for å sikre seg at utdanningsinstitusjonen følger de lovene og reglene som gjelder. Det kan vi hjelpe til med.

Alternativt kan du velge å ta kontakt med studentombudet ved din utdanningsinstitusjon. Studentombud er en uavhengig og nøytral bistandsinstans for studenter som skal gi studenter uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem. Du finner mer informasjon lengre ned på siden.

Tilrettelegging av utdanning

Har du behov for å få individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler eller eksamen kan du ha krav på det etter universitets- og høgskoleloven § 4-3 c og § 4-3 d. Det gjelder uansett om behovet er vedvarig eller midlertidig. 

Les mer om tilrettelegging

Studentombud er en uavhengig og nøytral bistandsinstans for studenter som skal gi studenter uavhengige og upartiske råd og bistand i saker som angår dem. Hos studentombud kan du få hjelp til å se muligheter på utfordringer og problemer knyttet til din studiehverdag som du opplever ikke kan løses hos andre instanser ved utdanningsinstitusjonen.

Videre kan studentombudet hjelpe deg med å få innsikt i dine rettigheter og plikter som student, veilede deg i forbindelse med blant annet klager og skikkethetssaker. Du kan også få hjelp til å lese over utkast til søknad eller klage og bistand i møter mellom deg som student og utdanningsinstitusjonen.

Et studentombud kan både jobbe systematisk og bistå enkeltstudenter for å passe på at studentenes rettigheter håndheves, og at institusjonene følger loven.

Tilbudet er gratis og uforpliktende, og det er ikke behov for henvisning.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda

Høgskulen på Vestlandet

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OsloMet – storbyuniversitetet

Sámi allskuvla/Samisk høgskole

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge