Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del spørsmål og svar om skikkethet for deg. Denne siden er under utvikling.

Hvordan gå frem dersom du mottar tvilsmelding?

Det første du bør gjøre dersom noen har sendt inn en tvilsmelding om din skikkethet er å gjøre deg kjent med forskrift og rundskriv om skikkethet. Her vil du få god informasjon om hvilke krav og definisjoner av skikkethet som gjelder. Du kan også ta kontakt med oss eller studentombudet ved din institusjon.

Husk å samle alt av dokumentasjon du har om saken, sørg for at all kommunikasjonen med institusjonen er skriftlig og at du får referat fra alle møter.Hvis du ikke er enig i alt som står i referatet, må du innen kort tid sende dine kommentarer på mail til den du mottok referatet fra. Be gjerne om bekreftelse på at den har mottatt kommentarene og at de vedlegges referatet.

Dersom saken kommer til at den skal behandles i skikkethetsnemda, har du krav på juridisk bistand dekket av utdanningsinstitusjonen. Dette skal de også informere deg godt om.

Hva om jeg mener noen ikke er skikket?

Alle som er i kontakt med studenten har både en rett og plikt å melde fra hvis man mistenker at en student er uskikket.

Det trenger ikke nødvendigvis gjøres ved å melde fra til utdanningsinstitusjonen. Det aller beste er om du, enten direkte eller gjennom andre som kjenner personen, tar kontakt med den det gjelder og hjelper den å forstå at den trenger å få hjelp eller veiledning.

Går ikke det, er det viktig å levere en bekymringsmelding/tvilsmelding til utdanningsinstitusjonen. Da vil utdanningsinstitusjonen ta kontakt med studenten det gjelder og vurdere vedkommendes skikkethet.

Hvordan melder jeg fra?

Universitetet eller høgskolen skal ha minst én ansatt som er ansvarlig for å følge opp innmeldte skikkethetssaker. Denne personen kalles institusjonsansvarlig for skikkethet. Det er denne som du melder til, med mindre det er opplyst om annet.

De fleste universitetene og høgskolene har et skjema liggende på sine nettsider du kan fylle ut og informasjon om hvor du skal levere tvilsmeldingen. Dersom du er usikker på noe kan du søke på «tvilsmelding» på nettsiden til den høgskolen eller universitetet du studerer ved.

Når du melder tvil er det viktig at dette er med i meldingen:

  • Navn og kontaktinfo til deg eller dere som melder
    • Det kan være at institusjonen åpner for å behandle anonyme meldinger, men slike meldinger er vanskelige å behandle.
    • For å sikre best mulig opplysning av saken, er det viktig at navn og kontaktinformasjon til den eller de som sender tvilsmelding oppgis.
  • Navnet på den du melder tvil om, hva og hvor personen studerer
  • Tvilsmeldinga må også være begrunnet for at den skal bli behandlet
    • Referer gjerne til hvilke(t) vurderingskriterie(r) som du/dere mener personen ikke oppfyller