Lønnsforhandling for nye lærere

Hvor mye tjener egentlig en lærer? Hvordan går du fram for å få best mulig lønn og andre arbeidsvilkår når du søker din første lærerjobb?

Det er rekordstor etterspørsel etter lærere i norske kommuner. For å tiltrekke seg de  nyutdannede lærerne, velger flere kommuner å gi bedre lønn eller arbeidsvilkår enn det man minimum har krav på. Du som søker jobb nå er veldig attraktiv!

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å forhandle om lønns- og arbeidsvilkår når dere søker deres første jobb som lærer. Her kan du lese mer om hvordan.

Søker du imidlertid etter hva du kan forvente av lønn som lærervikar, kan du se her for utregning av timelønn.

Før du søker

Gjør deg kjent med tariffavtalene:

 • Tariffavtalen forteller deg hva du minimum skal tjene med din utdanning. Det kan virke komplisert å finne ut av, men er egentlig ikke så vanskelig:
 • Sjekk hva som står om lønn i stillingsutlysningen.
  • Hvis de for eksempel skriver «Lønn i henhold til sentrale og lokale avtaler», kan du godt sende en mail for å avklare hva som menes med det. Veldig ofte betyr dette at de kun tilbyr minimumslønn.

På intervju

 • Spør om lønnsnivå. Du skal ikke forhandle her, bare få avklart lønnsnivået.
  • Mange kvier seg for å spørre om lønn. Det trenger du ikke gjøre, for arbeidsgivere er veldig vant med at dette spørsmålet kommer.
 • Hvis du for eksempel får tilbud om kontaktlærerfunksjon bør du spørre hva det innebærer av arbeidsoppgaver, ekstra arbeidstid og lønn.
 • Spør også om skolen eller barnehagen tilbyr veiledning til deg som nyutdannet lærer. Det kan bety at du får redusert undervisningstid og en egen veileder som kan følge deg opp når du er ny i yrket.

Derfor bør du være organisert i Utdanningsforbundet

Uansett om du skal forhandle når du søker jobb eller ikke, er det en fordel å være fagorganisert. Da får du blant annet en tillitsvalgt på arbeidsplassen, råd og hjelp om ting som gjelder arbeidsforholdet ditt og du bidrar til å gi lærerne styrke i de sentrale lønnsforhandlingene.

Hvis du melder deg inn i Utdanningsforbundet som nyutdannet lærer får du første år uten å måtte betale medlemskontingent. Hvis du allerede er med i Pedagogstudentene, må du melde overgang til Utdanningsforbundet når du er ferdigstudert

Etter interjvu

 • Ta kontakt med hovedtillitsvalgt i kommunen du har søkt jobb i.
 • Dobbeltsjekk ditt eget vitnemål.
  • Har du noen andre fag i tillegg til lærerutdanningen? Da kan det være at du kvalifiserer til stillingstittelen «adjunkt med tilleggsutdanning» eller «lektor med tilleggsutdanning», og da skal du ha høyere lønn. Spør tillitsvalgt om du er usikker hva utdanningen din tilsvarer.
 • Dobbeltsjekk din egen CV.
  • Det kan være at tidligere arbeidserfaring godkjennes slik at du kan begynne på et høyere lønnsnivå. For eksempel skal verneplikt telle som et års ansiennitet, mens omsorgsarbeid for barn, unge eller eldre i offentlig sektor kan godskrives med inntil tre år. Spør tillitsvalgt om du er usikker.

Når du får tilbud

 • Du skal få et tilsettingsbrev som inneholde stillingstittelen din, lønnsnivået ditt og andre vilkår for stillingen. Du bør ikke takke ja før du har fått tilbudet skriftlig.
  • Ofte vil lønnen stå i form av en henvisning til tittelen din og tariffavtalen. Hvis du ikke har sjekket hva det innebærer før, må du gjøre det nå.
 • Sjekk at du har fått tittelen utdanningen din tilsvarer. Hvis du ikke har det, spør om grunnlaget for den vurderingen.
 • Et tilsettingsbrev har vanligvis svarfrist på mellom en og to uker. Når det er sendt, kan jobbtilbudet ikke trekkes tilbake. Derfor betyr det at du har ingenting å tape på å prøve å forhandle – så lenge du ikke fremmer det som et ultimatum. 

Forhandling

 • En eventuell forhandling kan skje ved at du på en høflig måte spør om de har rom for å forhandle om lønn. Hvis du gjør det, må det skje i god tid før fristen for å svare på tilsettingsbrevet går ut. Et slikt spørsmål har tre mulige utfall:
  • Arbeidsgiver sier nei. Da må du vurdere om du vil ta jobben eller ikke med de arbeidsvilkårene som står i tilsettingsbrevet.
  • Arbeidsgiver spør deg om hva slags lønnsnivå du forventer å ligge på. Dette bør du ha vurdert på forhånd, typisk ved å spørre hovedtillitsvalgt i kommunen om lønnsnivået til andre lærere, samt ved å vurdere din egen attraktivitet. Gi skolen tallet du mener er rimelig.
  • Arbeidsgiver gir deg et tilbud som er høyere enn det du fikk i utgangspunktet. Ved å ha vurdert hva som er rimelig på forhånd vet du om dette er noe du vil si ja til eller om du vil be om mer.
 • Lønn er ikke det eneste du kan forhandle om. Du kan for eksempel også spørre om arbeidsgiver kan tilby fast veiledning til deg det første året som lærer.

Før du signerer en avtale

 • Når forhandlingene er ferdige og du muntlig har takket ja, bør du ikke komme med noe nytt.
 • Sjekk at de vilkårene dere ble enige om står i kontrakten. Be om at de skrives inn hvis ikke.

Kort oppsummert

 • Vær forberedt. Vit hvor mye tariffavtalen sier at du minimum skal ha i lønn.
 • Tør å spørre. Ingen arbeidsgiver vil synes det er rart at du spør om lønn.
 • Kjenn ditt handlingsrom. Ta kontakt med tillitsvalgt i kommunen og finn ut hva andre lærere tjener. Hvis du ender opp med å forhandle, må du ha gjort deg opp en mening om hva du kan forvente.
 • Det verste du kan få er et nei. Da kan du fortsatt ta imot jobben med de opprinnelige betingelsene du ble tilbudt.
Les mer om: