Hvorfor bør du søke lærerutdanning?

Vi har spurt lærerstudentene selv. Resultatene fra vår Motivasjonsundersøkelse blant lærerstudenter avslører de ti viktigste grunnene lærerstudentene vil bli lærere.

Vi som organiserer landets lærerstudenter vil at flere skal gjøre som oss, nemlig å bli lærere!

Hva er årsakene til dagens lærerstudenter har valgt lærerutdanning? Vi har gjennomført en motivasjonsundersøkelse blant landets lærerstudenter for å finne svaret.

De ti viktigste grunnene til at dagens lærerstudenter har valgt lærerutdanning:

  1. Jeg ønsket en jobb som ga meg muligheten til å påvirke/gjøre en forskjell (55 %)
  2. Jeg ville ha en meningsfull jobb (53 %)
  3. Jeg ønsket å jobbe med barn og/eller unge (52 %)
  4. Jeg likte å lære bort (32 %)
  5. Jeg følte meg trygg på at det alltid kom til å være mulig å få en jobb som lærer (31 %)
  6. Jeg ønsket ikke en typisk kontorjobb (13 %)
  7. Jeg ønsket å jobbe med faget jeg fordyper meg i (10 %)
  8. Jeg så på det å ha mange ferieuker (avspasering i skoleferien) som et gode (10 %)
  9. Jeg var opptatt av å ta en utdanning som virket spennende (9 %)
  10. Jeg så spennende karrieremuligheter i læreryrket (8 %)

 

Hvilke av de følgende påstandene vil du trekke frem som de aller viktigste for at du begynte på en lærerutdanning fremfor en annen utdanningsretning?

 

Motivasjonsundersøkelse blant lærerstudenter

Respons analyse har på oppdrag fra Pedagogstudentene foretatt en Motivasjonsundersøkelse blant norske lærerstudenter.

Bakgrunnen for undersøkelsen var at vi ønsket å avdekke motivasjonene til valg av lærerstudiet, hva som er argumenter for og argumenter mot å velge et lærerstudium. 

Undersøkelsen fikk 4876 svar, og har blitt distribuert til alle landets lærerstudenter fra studiestedene og fra våre medlemslister.

Les hele Motivasjonsundersøkelsen blant lærerstudenter

Les mer om: