Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen skal finne og innstille på kandidater til sentrale verv i organisasjonen. En innstilling kan ses på som komiteens anbefaling av kandidater til landsmøtet. Komiteen gjennomfører grundige samtaler med alle kandidater.

Leder

- innstilles som leder for Pedagogstudentene. 

 

Nestleder

- innstilles som nestleder for Pedagogstudentene. 

Studentmedlemmer i arbeidsutvalget

Valgkomiteen innstiller på fem kandidater til arbeidsutvalgets studentmedlemmer. 

Disse kandidatene innstilles:

  •  

Medlem i kontrollkomiteen (toårig)

- innstilles som toårig medlem av kontrollkomiteen. 

Medlem i kontrollkomiteen (ettårig)

- innstilles som ettårig medlem av kontrollkomiteen.