Vil du delta aktivt og påvirke med dine meninger? – Kom på årsmøtet!

I Pedagogstudentene ligger det et vell av muligheter som det er opp til deg å gripe. Gjennom å engasjere deg aktivt i organisasjonen kan du oppleve alt fra å få gjennomslag for dine meninger om hvordan lærerutdanningene kan bli bedre, til å få dine beste venner. Det første steget på denne ferden, er å stille opp på årsmøtet.

Hva er årsmøtet?

Årsmøtet er første steg på veien for å delta mer aktivt i Pedagogstudentene. Årsmøtet er det viktigste møtet lokallaget arrangerer hvert år. Det er lokallagets øverste «organ». Her velges det nye styremedlemmer, hvem som får delta på landsmøtet som delegater samt diskuteres hva lokallaget skal jobbe for og med i det neste året. Årsmøtene i Pedagogstudentene finner sted hvert år en gang mellom 1. januar og 15. februar. Alle medlemmene på studiestedet er invitert og alle har tale-, forslags- og stemmerett.

Hvilke muligheter har jeg hvis jeg drar på årsmøtet?

Du velger selv i hvilken grad du ønsker å engasjere deg hvis du stiller opp på årsmøtet. Vi håper uansett at vil velge å komme

Nivå 1 – møte på årsmøtet

Du kommer, spiser pizza eller lignende, lytter og får mer innsikt i hva Pedagogstudentene er og hva vi jobber med.

Nivå 2 – bruke taleretten

Du bidrar i eventuelle diskusjoner og forteller hva du mener.

Nivå 3 - bruke stemmeretten

Du stemmer over, og er med å vedta, hva lokallaget skal mene og hvem som skal være med i lokallagsstyret og dra på landsmøtet.

Nivå 4 – bruke forslagsretten

Du foreslår ting du mener enten lokallaget eller hele den landsdekkende organisasjonen skal mene eller gjøre.

Nivå 5 – stille til valg

Du stiller til valg et verv i lokallagsstyret og/eller som delegat (deltaker) på det nasjonale landsmøtet til Pedagogstudentene (det møtet som vedtar hva organisasjonen skal mene og gjøre nasjonalt). På denne måten kan du engasjere og delta mer aktivt i organisasjonen.

Med andre ord: Du velger selv i hvilken grad du vil involvere deg på årsmøtet. Du kan møte opp hvis du kun har lyst til å delta fordi du er nysgjerrig og vil få med deg hva som skjer, eller du kan stemme, snakke, komme med forslag og stille til valg slik at du kan engasjere deg videre mer aktivt i Pedagogstudentene. Det er helt opp til deg!

Vi håper du har lyst til å komme på årsmøtet

Hva kan jeg gjøre i lokallagsstyret?


Alle våre lokallagsstyrer er ulike og unike. Hvert lokallaggstyre har stor frihet til å bestemme selv hva lokallaget skal gjøre.


De vanlige vervene i styret er:

  • Lokallagsleder
  • Landsstyrerepresentant, den som representerer lokallaget i det nasjonale landsstyret som møtes fem ganger i året
  • Nestleder
  • Økonomiansvarlig
  • Verveansvarlig
  • Styremedlem

Mange lokallag lager også andre verv, for eksempel ansvarlig for sosiale medier, sosialt ansvarlig, arrangementsansvarlig osv. Du kan også bli med i styret uten å ha et spesielt ansvarsområde. Det kaller vi vanlig styremedlem og da bidrar du med det du har kapasitet til. Dersom du har lyst til å bli med i styret, er det bare å møte opp på årsmøtet for å stille til valg til lokallagsstyret.
Les mer om hva lokallagene gjør og hvordan du kan engasjere deg

Hva vil det si å delta på landsmøtet?

Pedagogstudentenes øverste «organ», det vil si det øverste demokratiske leddet i organisasjonen, er landsmøtet. Det avholdes en gang i året, som regel i siste halvdel av april på Sundvolden hotell. Her er det 81 delegater, det vil si studenter som er valgt for å representere lokallaget sitt, fra hele landet som møtes for å diskutere og bestemme hva Pedagogstudentene skal mene og gjøre. Alle delegater har både tale-, forslags- og stemmerett. Og både alle delegater og alle medlemmer av Pedagogstudentene kan også stille til valg til nasjonale verv, som for eksempel leder av organisasjonen. Du velger selv hvilket nivå du vil legge engasjementslista di, men vi håper selvfølgelig du vil bidra mest mulig aktivt!

Les mer om: