Landsstyret

Landsstyret er organisasjonens øverste besluttende organ mellom landsmøtene. De møtes fem ganger i året. Her behandles viktige politiske og organisatoriske saker, i tillegg til at det er veldig sosialt.

Landsstyret består av én representant fra hvert aktive lokallag. I tillegg møter arbeidsutvalget og ulike komiteer og utvalg.

Landsstyret behandler blant annet saker som utdyper politikk vedtatt av landsmøtet, budsjettet for det kommende året og uttalelser om politiske saker. Det er også landsstyret som instiller på sakene til landsmøtet.

Møtene varer som regel fra fredag til søndag. Når møtene er ferdige for dagen møtes landsstyret til hygge og samvær. Her dannes det mange vennskap. 

Hvem som representerer lokallaget i landsstyret avgjøres på lokallagets årsmøte.

Høres dette spennende ut? Les mer om hvordan du kan engasjere deg!

Møteplan

Her følger møteplanen for landsstyremøter i perioden 2021–2022.