UiA Kristiansand

Bli bedre kjent med Lærerstudentene Kristiansand på Instagram og på facebook.

På Facebook finner du arrangementer vi har opprettet, slik at du kan få info og trykke "skal". På Instagram deler vi litt av hverdagen til lærerstudenter, kampanjer i organisasjoner, konkurranser og mye annet, så viktig å følge med der!

Leder av lokallaget er Maren Skaar Wilford. Kontakt oss på [email protected]

 

Det er for tiden ikke et lokallag på UiA Grimstad - ønsker du å endre på dette? Vi på UiA vil gjerne hjelpe til med dette, kontakt oss her

Design uten navn.png


Hva innebærer det å være i styret til lokallaget?
Her er tre gode grunner til å være i styret:

1. Bli kjent med nye folk som studerer til å bli det samme som deg, lærer. Å være med i styret er en nydelig sjanse til å få nye venner på tvers av studiene og studieår. I tillegg er det fint å se andres studiehverdag på andre studier enn ditt eget.

2. Engasjer deg! Når du er med i lokallaget får du mulighet til å engasjere deg litt eller masse. Du kan delta på nasjonale arrangement og gjøre en forskjell for studenter på ditt studium. I tillegg får du mulighet til å oppleve mye kjekt sammen med andre som også er engasjerte.

3. Styret beslutter hvilke arrangementer som arrangeres og kan påvirke politikken nasjonalt. Styret arrangerer og bestemmer hvilke arrangement som skjer på campus, både sosiale og faglige arrangement. Har du en god ide til arrangement, har du stor mulighet til å påvirke at det skjer, gjennom å være med i styret selv! I tillegg kan vi spille inn politikk nasjonalt til Lærerstudentene, slik at de kan ta det med videre og jobbe med det.

 

Vi søker stadig nye folk til å være med å engasjere seg og hjelpe til i styret, bruk engasjementet ditt på Lærerstudentene UiA Kristiansand, slik at studiehverdagen din, og andres blir mye bedre!

Styret har mange oppgaver å gjøre, men ikke alle gjør alt. Vi fordeler hva vi gjør, og det er ingen som får mer enn de orker å gjøre. Oppgaver du kan få er blant annet ansvar for et arrangement, sosiale medier, stå på stand, jobbe for bedre utdanning eller bidra til ideer på styremøter. Her er det bare å bidra med det du kan, og vi setter stor pris på alle som vil bidra.

Du er velkommen akkurat slik som du er og vi tar deg imot med åpne armer. Du finner medstudenter fra samme eller andre studier i styret, men alle med ett mål, å bli lærer! Styret er en flott mulighet til å utvikle seg i organisasjonen, bli kjent med nye studenter og påvirke litt eller mye i egen studiehverdag.

Kontakt oss på DM på Instagram om du er interessert <3

 

Lærerstudier ved Universitetet i Agder

Barnehagelærerutdanning - Bachelor – heltid
Denne utdanningen finner du på begge campus, både UiA Kristiansand og UiA Grimstad. Det er en fremtidsrettet utdanning, som inneholder oppdatert fagkunnskap, studentaktive læringsformer og godt sosialt læringsmiljø.

Grunnskolelærerutdanning 1-7 & 5-10 - Integrert Master – heltid
Disse to utdanningene kan du ta ved campus UiA Kristiansand. Det er en lektorutdanning som kombinerer formidling og fagkunnskap med fokus på barn. Den kvalifiserer for verdens viktigste yrke. Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 eller 5-10 gir deg lektortittel og bred fagkompetanse. Ved UiA tilbyr vi alle undervisningsfag og du vil få muligheten til å velge dine fag underveis i studieløpet. Vi har også internasjonale utvekslingsmuligheter til blant annet USA, England og Australia.

Lektorutdanning 8-13 – Integrert Master – heltid
Denne utdanningen kan du ta ved campus UiA Kristiansand. Du kan Velge dine to undervisningsfag fra ulike fagområder akkurat som du selv vil, og velge hvilket fag som skal være masterfaget først i andre studieår. Kanskje Norges mest fleksible lektorutdanning hvor du ikke må bestemme deg for masterfaget før i andre studieår, og kan kombinere fag fra ulike fagområder.

Spesialpedagogikk – Bachelor - heltid
Denne utdanningen kan du ta ved campus UiA Kristiansand. Spesialpedagogikk handler om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og som en del av fellesskapet. Studiet gir en bred innføring i spesialpedagogikkens teorier og forskningsmetoder. Du får grunnleggende kunnskap om ulike vanskeområder og funksjonsnedsettelser og lærer om hva som kan bidra til å skape et godt læringsmiljø.

Barnehagekunnskap – 2-årig master – heltid
Denne utdanningen finner du ved campus UiA Kristiansand. Her kan du lære mer om hvordan barn utvikler seg og hev den faglige kvaliteten i barnehagen gjennom kunnskap, forskning og utvikling. Studiet skal styrke den forskningsbaserte kunnskapen om barn i barnehagealder, om barndommens innhold, barnehagen som institusjon og barnehagelæreren som profesjonell aktør. Du kan søke om å ta studiet over lengre tid etter opptak, slik at du kan kombinere jobb og studier.

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag - Årsstudium - heltid
Denne utdanningen finner du ved campus UiA Kristiansand. Vær med å sikre yrkesfaglig kompetanse for fremtiden. I løpet av bare ett år med PPU-Y på heltid får du den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. Studiet bygger på ditt sterke yrkesfaglige fundament, som er viktig for fremtidens yrkesutøvere. Heltidsstudiet er en fleksibel utdanning med selvstudie mellom samlingene, og vi tilbyr PPU-Y innen alle yrkesfaglige utdanningsprogram.

Lærerutdanning for tospråklige lærere - Bachelor – heltid
Denne utdanningen finner du ved campus UiA Kristiansand. Norges eneste lærerutdanning for tospråklige lærere som kvalifiserer for undervisning. Studiet gir deg det du trenger av fagkunnskap og praksiserfaring for å bli en profesjonell lærer. Med utgangspunkt i det du kan og din bakgrunn, blir du en viktig ressurs i norske klasserom.

 

Vi håper vi ser deg på UiA Kristiansand, enten på arrangement eller på campus <3