DMMH Trondheim

På Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i Trondheim har vi et lokallag. Lærerstudentene er en medlems- og interesseorganisasjon for alle studenter som skal bli lærere i barnehage og skole.

Velkommen til Lærerstudentenes lokallag ved DMMH!

Lokalt her på DMMH jobber vi for å skape sosiale og faglige møteplasser for medlemmene våre, og organiserer mange spennende og morsomme arrangementer. 

Har du vurdert og bli med i styret?

Her er tre gode grunner til hvorfor du bør engasjere deg i lokallaget:

  1. Engasjer deg akkurat så mye du selv ønsker. Det er ikke krav til at du som styremedlem bruker mer tid enn du selv ønsker å bruke.
  2. Bruk engasjementet på det du er opptatt av. Du trenger ikke å bruke tid på aktiviteter du ikke er opptatt av. Her kan du rette ditt engasjement til det du ønsker. 
  3. Styret beslutter hva lokallaget skal gjøre og har stor mulighet til å påvirke hva Pedagogstudentene nasjonalt skal jobbe med. Ved å delta i styret kan du dermed være med i beslutningen av hvilke arrangementer, foredrag og andre aktiviteter lokallaget skal organisere. Samt hva Pedagogstudentene nasjonalt skal jobbe for og med.

Om du er glad i å organisere faglige og sosiale arrangementer, ønsker å engasjere deg i utdanningspolitikken eller ønsker å være del av et fellesskap av medstudenter som går på samme eller tilsvarende studie som deg. Da er Pedagogstudentene det rette stedet for deg å bruke ditt engasjement!

Selv om styret har mange oppgaver som må løses, må ikke alle være med i alt. I lokallaget kan du blant annet organisere arrangementer, drive lokallagets sosiale medier, møte nye studenter på stand eller jobbe for å bedre utdanningen.

Styret består av medstudenter som går på samme eller tilsvarende studie som deg. Ut over det er alle ulik og velkommen akkurat slik de er. Som medlem av styret blir du dermed del av et fellesskap som du både kan ha glede av faglig så vel som sosialt. I tillegg får du muligheten til å ordanisere og delta på mange spennende arrangementer. 

Følg og kontakt oss

Følg oss på facebook og instagram for å holde deg oppdatert om våre arrangementer og aktivitet.

Trenger du å komme i kontakt med oss kan du også gjøre det på facebook, instagram eller ved å sende oss en e–post.

Lærerstudier ved DMMH

Dronning Mauds Minne Høgskole er i følge seg selv "den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave." 

Bachelorutdanning på heltid

  • Barnehagelærer, bachelor på heltid
  • Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse, bachelor på heltid
  • Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, bachelor på heltid
  • Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv, bachelor på heltid

Bachelorutdanning på deltid

  • Barnehagelærer, bachelor på deltid
  • Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, bachelor på deltid i Kristiansund

Andre utdanninger

I tillegg tilbyr DMMH flere master- og videreutdanninger, samt andre kortere studier. Se mer på DMMH sine nettsider.

Studentombud ved DMMH

Alle utdanningsinstitusjoner skal ha et studentombud. Studentombudet er et gratis og uavhengig tilbud for alle studenter, som det er lav terskel for å kontakte. Ombudet skal arbeide for at din rettssikkerhet som student blir ivaretatt, og kan gi råd og hjelp hvis du har spørsmål om dine rettigheter i studiesituasjonen.

Finn mer informasjon på nettsiden for studentombudet ved DMMH eller kontakt ombudet på e–post.