USN Drammen

Du kan kontakte Pedagogstudentene USN Drammen per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Michelle Leonie Margrethe Borgen.

Mari Telise Nilsen, studerer selv grunnskolelærer 5.-10. trinn

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

Det beste med å studere ved USN Drammen er studentlivet og det sosiale fellesskapet. Det at universitet ikke er så stort gjør at vi får bedre kontakt med studenter ved andre studieretninger. Klassene er små (ca. 60-70 stk) som gjør det enklere å bli kjent med andre og bli en sammensveiset gjeng.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet ved USN Drammen er veldig bra. Studentsamfunnet arrangerer en rekke sosiale kvelder, slik som quiz, spillkveld, shuffleboardturnering og karaoke. Dette er en fin arena for å møte andre studenter og få en pause fra studiehverdagen. Studentene på campus er kun fordelt over to bygninger så man møter alltids på kjente fjes på campus.

Hva kunne vært bedre med ditt studiested?

Universitetet er generelt dårlig på informasjon og administrering av studieløpene. Dette håper vi forbedres framover. Det har særlig vært problematisk med den nye masterutdanningen.

Hvorfor mener du nye studenter bør melde seg inn i Pedagogstudentene?

Ved USN Drammen er Pedagogstudentene en sosial arena for lærerstudenter. Vi er opptatt av å gjøre studiehverdagen til lærerstudentene enda bedre. Et medlemskap i Pedagogstudentene gir studenter muligheten til å engasjere seg i egne studier, påvirke politisk og å ha det gøy!

Hva er det beste med å engasjere seg i lokallaget til Pedagogstudentene ved ditt studiested? 

Det beste er å kunne møte andre lærerstudenter utenfor egen klasse og eget studieløp. Du har muligheten til å sitte i styret og påvirke hvordan vi jobber for studentene på campus. Vi er opptatt av å ha det gøy og det sosiale er en viktig del av lokallaget. I tillegg får du muligheten til å påvirke nasjonalt gjennom landsstyret og landsmøte.

Hva er dine beste tips potensielle søkere? Hva bør man tenke på når man skal velge lærerutdanning og studiested?

Det er viktig å tenke på hva studiet inneholder, hvilke egenskaper og interesser du har og hvor du ser deg selv etter endt utdanning. Jeg råder nye studenter til å undersøke høgskolene og universitetene nøye før de bestemmer seg. Både fagmessig, hva de ulike institusjonene har å tilby, og hvordan ting ligger til rette for at du som student skal trives i studietiden. Det er viktig å tenke på hvor du selv føler du passer inn; er det i store grupper hvor mange studieløp og studenter er samlet på ett sted, eller på mindre arenaer? I tillegg er det fint å undersøke hvilke bomuligheter studentsamskipnadene tilbyr. Kanskje et 15-mannskollektiv er akkurat det du trenger!

Hvilke lærer- og pedagogikkutdanninger tilbys på USN Drammen?

  • Barnehagelærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1-7
  • Grunnskolelærerutdanning 5-10