Nord Bodø

Du kan kontakte Pedagogstudentene Nord Bodø både per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Amund Stenland.