USN Porsgrunn

Du kan kontakte Pedagogstudentene USN Porsgrunn per mail og på facebook.

Leder av lokallaget er Marie Solvang. Vi har snakket med henne om studiestart!

Hvordan har sommeren din vært?

I begynnelsen av sommerferien flyttet jeg til skien, så mye av ferien ble brukt til dette. Jeg hra også brukt mye tid til å bade, og være turist i egen by med noen få venner.

Hva gleder du deg mest til med studiestart?

Det jeg gleder meg mest til studiestart er å mæte nye studenter. Jeg gleder meg også til å starte med studiene igjen etter sommerferien.

Hva er det beste med å studere ved din høgskole/ ditt universitet?

Det beste ved å studere ved USN Porsgrunn er at klassene er såpass små, og du får et godt forhold til fpreleserne. Hvis du spør om hjelp, sendre mail eller bare vil snakke med de, så svarer de fort og de vet godt hvem du er. Å ha en liten klasse gjør det lettere å bli kjent med egne medstudenter og andre studenter på Campus.

Hva er dine beste tips til nye studenter?

Mine beste tips til nye studenter, er å ta en liten pustepause i begynnelsen. Det er mye informasjon som blir gitt, og det kan være godt å ta en liten pause for å senke skulderne litt. Det er lurt å bli tidlig kjent med medstudenter.