Sakspapir

Sakspapirer til Pedagogstudentenes landsmøte 2023.

I henhold til Pedaogstudentenes vedtekter skal sakspapirene til landsmøtet offentliggjøres senest 6 uker før landsmøtet. Det betyr at sakspapirene skal være tilgjengelig senest fredag 10. mars. Unntaket er konstitueringssakene som først innstilles på LS5 og eventuelle resolusjoner. Disse blir ettersendt.

Lokallagenes årsrapporter legges til i årsmeldingen etter fristen for å levere inn årsrapporter er utløpt 17. mars.

* Sakspapiret "mandat for leder" er oppdatert 17.04, da linjenummer 11-13 ved en feil hadde blitt borte. 

LM23 00 Konstituering

LM23 00.01  -  Godkjenning av fullmakter
LM23 00.02  -  Godkjenning av innkalling
LM23 00.03  -  Godkjenning av møteledelse
LM23 00.04  -  Godkjenning av protokollunderskrivere
LM23 00.05  -  Godkjenning av forretningsorden
LM23 00.06  -  Godkjenning av saksliste
LM23 00.07  -  Godkjenning av dagsorden
LM23 00.08  -  Godkjenning av redaksjonskomiteer
LM23 00.09  -  Godkjenning av tellekorps

LM23 01 Rapporter

LM23 01.01  -  Pedagogstudentenes årsmelding
LM23 01.02  -  Økonomirapport

LM23 02 Saker

LM23 02.01  -  Arbeidsprogram 2023/2024
LM23 02.02  -  Mandat for politisk nestleder
LM23 02.03  -  Mandat for organisatorisk nestleder
LM23 02.04  -  Revidering av mandat for leder
LM23 02.05  -  Revidering av mandat for studentmedlemmene i arbeidsutvalget
LM23 02.06  -  Revidering av mandat for kontrollkomiteen
LM23 02.07  -  Revidering av valgreglement

LM23 03 Resolusjoner

 

LM23 04 Valg

LM23 04.01  -  Valg av leder
LM23 04.02  -  Valg av politisk nestleder
LM23 04.03  -  Valg av organisatorisk nestleder
LM23 04.04  -  Valg av studentmedlemmer til arbeidsutvalget
LM23 04.05  -  Valg av toårig medlem av kontrollkomiteen
LM23 04.06  -  Valg av ettårig medlem av kontrollkomiteen
LM23 04.07  -  Valg av valgkomiteen