Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hva er en delegat?

En delegat er en deltaker på Landsmøtet med fulle rettigheter, altså som har rett til å tale, komme med forslag og stemme over saker. Delegatene er de viktigste på Landsmøtet. Det er disse som bestemmer hva Landsmøtets bestilling skal være og hvem som velges.

Hvordan kan jeg bli en delegat?

Det er årsmøtene til lokallagene som velger hvem som skal representere lokallaget.

For å bli valgt som delegat må du først og frems være medlem av Pedagogstudentene. Så må du stille til valg på årsmøtet til ditt lokallag (der du studerer).

Husk å sjekk at du står registrert med riktig studiested på Min side.

Hva kreves det av meg som delegat?

Delegatene må forberede seg ved å lese sakspapirene og gjøre seg opp en mening om sakene som skal behandles. Det er også viktig at du som delegat tenker over hva du mener er bra, hva som er dårlig og hva som mangler i forslaget fra landsstyret. 

Som delegat har du både tale-, forslags- og stemmerett. Du kan altså både snakke for og mot forslag som er fremmet, du kan fremme forslag selv. Og så er det viktig at du uansett klarer å gjøre deg opp en mening om de forslagene det skal voteres over. 

Husk at du får skolering både i sakene og saksbehandlingen. Både når vi har nasjonal landsmøteskolering – hvor du også får møte mange av de andre delegatene – og når ditt lokallag har formøter. 

Ta kontakt med lokallaget om du ønsker å diskutere noen av sakene, få mer informasjon om hvordan landsmøtet foregår eller det er noe annet du lurer eller er usikker på. 

Les mer om: