Bilde av to kvinner som sitter ved et bord med ryggen til. På ryggen til den ene ser man teksten "Framtidas lærere. Sterkere sammen". Foto.

Er du ny politisk nestleder i Pedagogstudentene?

Vi har behov for å supplere ledelsen i Pedagogstudentene med politisk nestleder, etter at nåværende nestleder har trukket seg fra sitt verv. Vervet vil gjelde ut inneværende periode, fra 1. januar til 30. juni.

Mandat og arbeidsoppgaver

Ledelsen har, sammen med organisasjonens sekretariat, ansvaret for den daglige driften av organisasjonen.

Overordnet har politisk nestleder, sammen med leder og organisatorisk nestleder, ansvar for medlemsvekst og oppfølging av organisasjonens lokallag. Videre skal politisk nestleder blant annet representere Pedagogstudentene i Unio-studentene, i sentrale utvalg og fora i Utdanningsforbundet og i andre relevante nasjonale arenaer. Nestlederne har sammen ansvar for nasjonale arrangementer og oppfølging av organisasjonens demokratiske organer. Sammen med leder skal politisk nestleder ivareta det internasjonale perspektivet i organisasjonen.

Ledelsen blir enige om arbeidsfordeling, arbeidsområder og representasjon utover det som står beskrevet i mandatene.

Du kan lese mer om politisk nestleders mandat her

Arbeidsplass og godtgjøring

Ledelsen i Pedagogstudentene, inkludert politisk nestleder som nå skal suppleres, er et frikjøpt fulltidsverv og kandidaten får godtgjørelse for vervet. Arbeidsplass er i Oslo, i Utdanningsforbundets sentrale lokaler.

Som politisk nestleder vil du være en del av et team på seks personer som jobber for Pedagogstudentene på fulltid. Teamet består av tre faste ansatte og tre tillitsvalgte som har permisjon fra sine studier.

Les mer om hverdagen på kontoret her

Vervet som politisk nestleder i Pedagogstudentene er et sentralt verv, som vanligvis velges av landsmøtet i Pedagogstudentene for en ettårsperiode. Supplering til dette vervet skal gjøres av landsstyret, som består av en representant fra alle aktive lokallag i Pedagogstudentene. Virketid i dette vervet vil gjelde ut inneværende periode, fra 1. januar 2024 – 30. juni 2024.

Innstilling

Valgkomiteen i Pedagogstudentene skal innstille på kandidat til dette vervet, det vil si at de skal gi en anbefaling til organisasjonen om hvilken kandidat som er best egnet til å inneha vervet. Les mer om kriterier og valgkomiteens utgangspunkt for innstilling her.

Ekstraordinært landsstyremøte

Det blir gjennomført et ekstraordinært digitalt landsstyremøte 18. desember for å avholde dette valget.

Valget starter med at valgkomiteen presenterer sin innstilling, før kandidaten(e) får holde en valgtale på inntil fem minutter per kandidat. Kandidater til politisk nestleder gis også anledning til én støttetale på inntil tre minutter. Støttetalen må avtales av kandidaten selv, og kan ikke holdes av personer med sentrale verv (arbeidsutvalg eller komiteer) i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet.

Møtet avholdes digitalt. Dersom kandidaten ikke har anledning til å delta på møtet, kan vedkommende sende inn tale og støttetale på video i forkant. Dette avtales med sekretariatet.