Blond kvinne smiler stort med hendene ut til siden. Hun har på en blå skjorte og bakgrunnen er ute av fokus. Foto.

Unntak for inntektsgrense i 2022

Gjennomslag: Det er vedtatt at studentvikarer i barnehage og skole får unntak for inntektsgrense. Det betyr at du kan jobbe mer, og likevel beholde stipendet du får fra Lånekassen!

Viktig med ny inntektsgrense for våre studenter

Dette er et gjennomslag for Pedagogstudentene. Pedagogstudentene har lenge løftet fram ressursen som finnes blant landets lærerstudenter.

- Vi er veldig fornøyd med dette tiltaket, det er et innspill vi har gitt over lengre tid. Tiltaket er spesielt viktig når bemanningssituasjonen er som den er i skoler og barnehager, sier leder av Pedagogstudentene Elise Håkull Klungtveit

Hva går unntaket ut på?

På grunn av koronapandemien kan studenter som i 2022 jobber i barnehage- og skolesektoren beholde stipend hvis de tjener over inntektsgrensene til Lånekassen. Inntektsgrensene for 2022 er 199 591 for studenter som mottar støtte i mer enn syv måneder, og 498 977 for de som mottar støtte i syv måneder eller kortere.  Dette er for å hindre at studentgrupper som bidrar ekstra i beredskapsarbeid under pandemien skal bli økonomisk skadelidende av dette. Tiltaket er nytt for barnehage- og skolesektoren, og gjelder for hele 2022.

Studentene må dokumentere arbeidet - De studentene som får beskjed fra Lånekassen om at de har tjent over inntektsgrensen, må sende inn lønnsslipper i perioden de har tjent over grensen, for å ikke få mindre stipend. Lønnsslippene må vise at arbeidsstedet er i enten helse- og omsorgssektor eller barnehage- og skolesektor, og hvor mye studenten har tjent i perioden. Merk at studentene ikke skal sende dokumentasjon for arbeid i 2022 før i 2023.

Praksisstudenter må ikke brukes som vikarer

- Når vi er praksis er vi i en utdanningssituasjon og trenger like mye veiledning og oppfølging som før pandemien. Studentene må fortsatt få tid til å reflektere og gjennomføre de oppgavene utdanningene krever, sier Elise Håkull Klungtveit. 

Pedagogstudentene er fortsatt opptatt av gode rammer for studentvikarene. Det må samtidig tas hensyn til at både barn og elever har rett på et kvalitetssikret opplæringstilbud, og at studentene må ivaretas.

- Vi ser for oss rammer for ansvar der det skilles mellom for eksempel førsteårsstudenter og studenter med fire år på baken, sa Elise Håkull Klungtveit til VG allerede i fjor høst. 

Du kan lese mer på Lånekassen sine nettsider ved å trykke her