Bilde av nestleder Sonja

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til nytt statsbudsjett. Det er her staten gir midler til blant annet lærerutdanningene våre. Vi følger med og er så langt fornøyde med signalene budsjettet gir.

Pedagogstudentene jubler for økt finansiering av barnehagelærerutdanningene

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å styrke barnehagelærerutdanningene (BLU) med 50 millioner. En styrking av kvaliteten i barnehagelærerutdanningene er en viktig sak for Pedagogstudentene og noe vi har jobbet for i flere år.

— Vi i Pedagogstudentene er svært fornøyde med at regjeringen satser på barnehagelærerutdanningen og anerkjenner viktigheten av god kvalitet i utdanningen, sier nestleder i Pedagogstudentene, Sonja Tan Nguyen.

— Lærerutdanningene trenger bedre finansiering, og barnehagelærerutdanningene har vært underfinansiert i lang tid. Praksis, undervisning og utstyr koster, og dette vil kunne gi lærerstudentene bedre oppfølging. Det gjenstår å øke finansieringen av de andre lærerutdanningene, men dette er et stort steg i riktig retning

Beholde nyutdannede lærere

I forslaget til statsbudsjettet viderefører regjeringen tilskuddene til veiledning av nyutdannede lærere i grunnskolen med 63,6 millioner.

— Vi er positive til at regjeringen viderefører tilskuddene for veiledning av nyutdannede i grunnskolen, men vi skulle gjerne sett at ordningen ble utvidet til å gjelde nyutdannede lærere i barnehage og videregående. Dette blir en viktig sak å jobbe for frem mot neste statsbudsjett, avslutter Tan Nguyen.

Les mer om: