Bilde av Pedagogstudentenes arbeidsutvalg. Fv. Anita, Maria, Malene, Sonja, Lars, Michelle og Caroline. Foto.

Lars og Sonja er Pedagogstudentenes nye ledelse

I dag, 1. juli tropper Lars Syrrist og Sonja Tan Nguyen på som henholdsvis leder og nestleder. De kommer begge fra grunnskolelærerutdanningene ved INN Hamar og skal sammen med studentmedlemmene i arbeidsutvalget jobbe for lærerstudentenes beste det kommende året.

Portrettbilde av leder/nestleder for perioden 22/23

— Det er et alvorlig bakteppe idet vi tropper på, sier den nye lederen Lars Syrrist alvorlig, med hendelsene fra lørdag i minne.

Der ble to personer drept og mange alvorlig skadd under Pride. Pedagogstudentene hadde planlagt flere arrangementer under selve paradedagen.

— Vi skulle feire og gå i Pride-paraden for den viktige kampen som har vært og pågår for skeives rettigheter. Våre tanker går til alle berørte og vi skal fortsette å ta kampen for at framtidas lærere skal få med seg den kompetansen som kreves for at barnehagen og skolen skal ta sin del av ansvaret, sier den nye lederen.

— Nå skal vi samle troppene, ta vare på hverandre og gjøre oss klare for å kjempe videre, fortsetter han.

Pedagogstudentene har lenge jobbet for inkludering i lærerutdanningene, og har de siste årene vært opptatt av at NLA Høgskolen må inkludere flere. 

— NLA har et verdidokument som sier at ekteskapet mellom mann og kvinne er deres forståelse for den bærende normen i samlivsetikken. Det blir veldig smalt, når de også skal drive lærerutdanning som skal favne alle, sier lærerstudentenes nye leder. De nye lederne mener NLA må være sitt ansvar bevisst, skal de drive med lærerutdanning. 

Til høsten tar Pedagogstudentene imot gamle og nye lærerstudenter. Da skal de jobbe for at alle blir inkludert. 

Portrettbilde av leder/nestleder for perioden 22/23

— Vi står klare til å ønske alle velkommen tilbake fra ferie. For oss er det viktig å ha et godt og inkluderende læringsmiljø, sier Sonja Tan Nguyen. Hun skal blant annet følge opp studentene lokalt og håper Pedagogstudentene kan være en sosial og faglig møteplass.

— Nå trenger vi en studiestart som kan by på mange gode og varme øyeblikk. Det skal Pedagogstudentene bidra til, avslutter nestlederen.