Collage av bilder av mennesker og elever, samt lærerprofesjonens etiske plattform. Foto.

Lærerprofesjonens etiske plattform 10 år

Hvordan ble den profesjonsetiske plattformen til? Hvilke profesjonsetiske utfordringer står lærere og ledere i barnehage og skole overfor i dag? Og hvor går veien videre? Velkommen til kveldsseminar i Lærernes hus. Seminaret kan også følges på stream.

Lærerprofesjonens etiske plattform fyller 10 år

Visste du at lærerne har en egen profesjonsetisk plattform? Den fyller 10 år og det blir markert av Utdanningsforbundet med et eget seminar som både streames og kan oppleves fysisk på Lærernes hus i Oslo. 

Pedagogstudentenes leder, Lars Strande Syrrist vil peke på hva studentene er opptatt av og hvordan den profesjonsetiske plattformen oppleves blant studentene. 

Steffen Handal, Utdanningsforbundets leder, deltar sammen med blant annet tidligere leder av Utdanningsforbundet og flere rådsmedlemmer i lærerprofesjonens etiske råd. 

Det blir dialog og refleksjon rundt profesjonsetikkens plass i utdanningssystemet, lærerprofesjonens etiske plattform sin historikk, relevans og aktualitet i dag og vei videre for en styrket profesjon i fremtiden.

Du kan lese mer om arrangementet og melde deg på her.