Arbeidsutvalget 2022-23 står ved siden av hverandre med plakater som støtter streiken. . Foto.

Ditt medlemskap teller i lønnskampen

Nå begynner forhandlingene om bedre lønns- og arbeidsvilkår. Som medlem i Pedagogstudentene er du også en del av den store kampen for bedre vilkår i barnehagen og skolen.

Utdanningsforbundet er Norges største lærerorganisasjon

Pedagogstudentene er Utdanningsforbundets studentorganisasjon. Vi har vår egen styringsrett med egen politikk og egne mål. Likevel står vi sammen med Utdannningsforbundet om å løfte lærernes vilkår i barnehagen og skolen. Det betyr at vi sammen med Utdanningsforbundet mener at du som tar høyere utdanning må få betalt for det. 

Rekruttering av lærere og god nok lønn henger sammen

Pedagogstudentene mener at gode arbeidsvilkår er viktig, og at lønnen lærere har må gjenspeile utdanningene vi tar. Skal vi gå motiverte inn i læreryrket ønsker vi forutsigbarhet og trygghet for at jobbene vi går inn i utvikler seg i takt med resten av samfunnet. Det må selvsagt gjelde lønnsutviklingen også. 

Les mer om lærerstreiken på Utdanningsforbundets egene sider

Utdanningsforbundet har egne ressurssider som gir deg en god forklaring på hvordan lønnsoppgjøret egentlig foregår, og hva det betyr for yrkesaktive lærere.