Nytt arbeidsutvalg valgt på Pedagogstudentenes landsmøte. Seks personer smiler til kamera med en solsikke. F.v: Maria Johanson, Michelle Borgen, Sonja Tan Nguyen, Lars Syrrist, Malene Morland, Caroline Madsen. Ikke tilstede: Anita vikestad. Foto.

Bedre praksis på agendaen det neste året

Pedagogstudentene har valgt ny ledelse og satt kursen for den kommende perioden. Bedre praksis er blant annet på agendaen.

Ny ledelse Pedagogstudentene

Pedagogstudentene har på sitt 20. landsmøte valgt en helt ny lederduo, begge er lærerstudenter fra Høgskolen i Innlandet, Lars Syrrist (29) og Sonja Tan Nguyen (24).

— Jeg ønsker å arbeide for å løfte organisasjonen videre i sitt gode arbeid med å jobbe for medlemmenes profesjonsfaglige interesser, sier den nyvalgte lederen, Lars Syrrist. 

Bedre praksis, økt finansiering og pilotering av barnehagelærerutdanning på masternivå

DSC04687.jpgPedagogstudentene har vedtatt nytt arbeidsprogram for hva som skal være organisasjonens viktigste prioriteringer i det kommende året. 

— I det kommende året blir det særlig viktig å arbeide for bedre praksis i lærerutdanningene og nødvendig finansiering, sier Syrrist, og legger til 
at Pedagogstudentene ønsker å starte arbeidet med å pilotere barnehagelærerutdanninger på masternivå. 

— Jeg vil også sette studentenes psykiske helse og trivsel høyt på agendaen. I lys av pandemien har vi sett hvor viktig det er å være en del av et felleskap. Her tror jeg Pedagogstudentene kan utgjøre en viktig forskjell for mange lærer- og pedagogstudenter. 

Fellesskapet blir viktigere enn noen gang

Etter år med pandemi, er organisasjonen gradvis på vei tilbake til den normale hverdagen. Den nye nestlederen tror også Pedagogstudentene har en viktig rolle for å skape et godt psykososialt miljø og trivsel i våre utdanninger.

— Som en organisasjon som samler alle lærerutdanningene ønsker jeg å styrke og videreutvikle fellesskapet vårt, og bidra til at vi skal være en organisasjon som oppleves relevant og tett på våre medlemmer, sier den nyvalgte nestlederen, Sonja Tan Nguyen.

— Jeg gleder meg til å jobbe med å skape inkluderende lærerutdanninger der det skal være plass til alle, avslutter Nguyen.

Arbeidsutvalget i Pedagogstudentene

I tillegg til leder og nestleder, består det nyvalgte arbeidsutvalget av fem andre studentmedlemmer som skal lede organisasjonen i den kommende perioden: 

  • Anita Vikestad, barnehagelærer, DMMH 
  • Maria Johansen, grunnskolelærer 1-7, OsloMet 
  • Caroline Madsen, master i barnehagekunnskap, HVL Bergen 
  • Michelle Leonie Borgen, grunnskolelærer 5-10, USN Drammen 
  • Malene Morland, grunnskolelærer 1-7, NLA Oslo 

Satsingsområdene for 2022

Pedagogstudentenes landsmøte vedtok prioriterte arbeidsområder for perioden som kommer. Dette er områdene:

  •  Bedre praksis i lærerutdanningene, blant annet gjennom økt finansiering etter kostnadskategori C eller høyere. 
  • Et styrket psykososialt miljø og økt trivsel på studiet for studentene, gjennom både medlemsaktivitet og politisk påvirkning. 
  • Å sette i gang en piloteringsordning av barnehagelærerutdanning på masternivå. 
  • Inkluderende lærerutdanninger med plass til alle, som motarbeider alle former for diskriminering.  
  • Mer profesjonsnære lærerutdanninger og utdannere med relevant arbeidserfaring fra fagfeltet.