Blond kvinne smiler og ser inn i kamera. Foran henne er det en tunnel røde ringer som rammer inn ansiktet. Foto.

Deltar i nasjonalt forum om barnehagenes framtid

Pedagogstudentenes leder, Elise Håkull Klungtveit, deltok fredag forrige uke på det første møte i regjeringens nasjonale forum for barnehagekvalitet, for å diskutere hvordan barnehagene kan bli best mulig fram mot 2030.

Barnehage på agendaen

Regjeringen setter barnehage på dagsorden, og det nasjonale forumet ledes av kunnskapsminister Tonje Brenna selv. I forumet sitter deltakere fra hele barnehagesektoren, fra arbeidsgiverrepresentanter til arbeidstakerorganisasjoner.

Forumet vil diskutere hvordan barnehagesektoren kan bli best mulig fram mot 2030, og bidra inn mot en ny strategi for å sikre nettopp dette. 

Viktig at studentene deltar i forumet

Studentlederen takker for å bli invitert, og ser frem til å dele Pedagogstudentenes politikk på barnehagefeltet.

- Vi er glade for å kunne peke ut noen linjer og være ambisiøse på vegne av barns beste. Barnehagene fram mot 2030 trenger klare mål, og vi skal gi både regjeringen og sektoren våre forslag for bedre barnehager, sier Håkull Klungtveit.

Umulig å gjennomføre god nok barnehagelærerutdanning

Barnehagelærerutdanningen bygger på ambisjoner om at pedagogikken er et profesjonsfag og en kjerne i utdanningen. Elise Håkull Klungtveit sier at barnehagelærerutdanningen er et avgjørende sted å starte et arbeid for kvalitetsutvikling i barnehagen.

- Men lengden og trengsel på tid, og ikke minst med en altfor svak finansiering, gjør at vi som studenter opplever at det er umulig for utdanningene å gjennomføre de ambisjonene som ligger i rammeplanen for utdanningene.

Lønn for utdanning mangler i barnehagen

I et innlegg til lærertidsskriftet Utdanning, skriver Elise Håkull Klungtveit at engasjerte studenter utdanner seg ut av barnehagen, ikke fordi de vil, men fordi vi godtar at det er slik det er.

- Vi godtar at kompetanse i barnehagen kommer i andre rekke og at masterkompetansen sammen med barna ikke skal lønne seg og derfor forsvinner ut av barnehagen og inn i akademia, administrasjon og byråkrati. Vi trenger de masterutdanna barnehagelærernes kompetanse, også i barnehagen. 

Pedagogstudentene har flere tiltak for å møte dette problemet. Blant annet må masterutdannede barnehagelærere få en stilling som gir dem anledning til å bruke kompetansen sin, og den må gi lønn for kompetansen. 

Barnehagen trenger nye stillingskategorier

Barnehagen har mange uutnyttede muligheter, særlig med tanke på kompetansen til de ansatte i barnehagen og muligheter for faglig utvikling. Idag lønnes nemlig barnehagelærerne i all hovedsak etter stilling.

- Barnehagelærerne har ingen muligheter for faglig utvikling og samtidig få uttelling for det i lønn, sier Pedagogstudentenes leder som tenker både på rekruttering til en allerede presset sektor, og på mulighetene for å beholde de barnehagelærerne som begynner å jobbe i barnehagen. 

Barnehagelærerne ansettes stort sett i stillingskategoriene barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer. Når vi ser ut av barnehagen kan vi finne flere som jobber som forskere, barnehagelærerutdannere eller kanskje i administrative stillinger.

- Dersom barnehagelærerne bruker kompetansen sin sammen med barna, vil de altså ikke lønnes for den kompetansen de innehar. 

Å beholde kompetanse i barnehagen er til barns beste

- Våre viktigste innspill til forumet denne gangen handlet om nettopp kompetanse og at vi må stimulere flere til å forfølge en karriere i barnehagene, sammen med barna, og ikke ut av barnehagen.

Pedagogstudentene mener det er til barns beste å kunne beholde noe av den viktige kompetansen sammen med alle de dyktige barnehagelærerne som allerede jobber i barnehagene. 

- Også barnehagelærerutdanningene må rustes opp og gis anledning til å følge de ambisiøse målene som er satt for den. Det handler i stor grad om økt finansiering for å kunne følge opp praksis bedre og komme tettere på studentene. 

Kunnskapsministeren lytter til Pedagogstudentene

- Vi oppfatter at kunnskapsministeren ønsker å lytte til oss, det setter vi pris på, sier Håkull Klungtveit. 

Studentlederen peker på at regjeringen ønsker å høre studentstemmen og at Pedagogstudentene ved flere anledninger har fått komme med innspill og blitt hørt i saker. Senest for å gjøre det mulig for lærerstudenter å jobbe og tjene over den tidligere inntektsgrensen for Lånekassen. 

- Det var et viktig gjennomslag for oss for å kunne hjelpe utdanningssektoren under de hardeste koronatiltakene, med mye sykefravær og mangel på bemanning.