Portrettbilde av kvinne. Blondt hår, noe alvorlig ansiktsuttrykk og hvit skjorte. Foto.

Streiken stoppes og går til tvungen lønnsnemd

Over 20.000 streiket for bedre lønn til lærere, sykepleiere og flere grupper med høyere utdanning. Det går til tvungen lønnsnemd, og nå står lærerstreiken i Oslo Kommune, der partene forhandler direkte. 

Saken oppdateres.

Studentlederen er bekymret for lærerstudentenes framtidsutsikter

- Pedagogstudentene er bekymret over lønnsutviklingen til lærerne i norske barnehager og skoler. Det ser ikke ut til at KS, som representerer arbeidsgiver, tar rekrutteringsutfordringene på alvor, sier Elise Håkull Klungtveit. Hun er tydelig bekymret for framtidsutsiktene til de nesten 20.000 lærer- og pedagogstudentene hun representerer. 

Regjeringen stoppet streiken i KS-området

Den store streiken, ledet av  Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio og forbundsleder i Utdanningsforbundet, ble avblåst etter at regjeringen grep inn for å stoppe streiken. Årsaken skal ha vært brannfare ved et forbrenningsanlegg, og at Unio ikke ville gi disposisjon til nøkkelpersonell ved anlegget, det melder NRK.

Unio skriver på sine egne sider at disposisjon ble gitt kl. 14.10 samme dag regjeringen avbrøt streiken, og at KS ikke godtok tilbudet om løsning lokalt. Det førte til at regjeringen ved arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) måtte avbryte streiken pga. fare for liv og helse. 

De streikende ved Frevar sier til Fredrikstad blad at de er uenig i vurderingen om brannfare og sier de har vært i dialog med ledelsen, samt gjort et forsvarlig uttak og tatt ansvarlige forholdsregler. 

Streiken stoppes i Oslo

KS og Oslo kommune har to ulike avtaler, derfor har streiken pågått videre i Oslo. Nå stanses streiken også her. for de om lag 1900 streikende, melder e24

Statens Helsetilsyn har gitt beskjed om at streiken vil føre til fare for liv og helse. Derfor går regjeringen inn og stanser streiken. 

Streikeleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo, og leder av Utdanningsforbundet Oslo, er dypt skuffet over Oslo kommune.

– De hadde bestemt seg, sier hun etter det ble innført tvungen lønnsnemnd i Oslo, det sier hun i en egen pressemelding fra Unio.

Dette betyr at det går til tvungen lønnsnemd for de streikende i Oslo kommune. Nå er det kun forhandlingsområdet Spekter som er ute i streik, som i hovedsak omfatter sykehusene og helseforetakene. 

Handlingslammet arbeidsgiver

Det største argumentet lærerstudentene  selv oppgir for å velge seg ut av yrket, er den lave lærerlønna, svarer lærerstudentene i en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Pedagogstudentene knyttet til motivasjon for å velge lærerutdanning og -yrket.

- Det er selvsagt frustrerende at vi opplever at rekrutteringen ikke tas på alvor. Det virker som at KS og arbeidsgiver nærmest er handlingslammet, når de til stadighet forsvarer den dårlige lønnsutviklingen vi ser på høyt utdannede i kommunene, sier Håkull Klungtveit.

Store lærerlekkasjer fra utdanning, yrkesvalg og fra skolene selv

Lederen for framtidas ledere peker på det høye frafallet vi ser i alle faser for rekruttering av lærere. 

- Det er store lekkasjer både i lærerutdanningen og etter. Vi mister lærerstudenter underveis i studiet, når de er ferdigutdannet velger de seg bort fra skole og barnehage, og når de først har begynt å jobbe er det mange som faller fra i løpet av de første årene i yrket. 

- For de aller fleste handler det om å kunne utgjøre en forskjell i barn og unges liv. Men det blir vanskelig med en jobb man ikke kommer seg inn på boligmarkedet med, blant annet. Da er det forståelig nok mer attraktivt å takke ja til tilbudene som venter utenfor barnehagen og skolen. 

Bakdøra til ukvalifiserte må lukkes, og lønna må opp.

Pedagogstudentenes leder har forståelse for at lønn blir en nødvendig faktor for yrkesvalg, og stiller seg bak Unio som også løfter fram at lønn er viktig for å rekruttere og beholde de beste folka. 

- Jeg tror samfunnet, deg og meg, må spørre oss om vi er villige til å la barn og elever, brukere og pasienter, betale prisen for at vi ikke tør å investere i nettopp framtida vår. Pedagogstudentene mener det er hårreisende at vi ikke ser verdien av arbeidsfolk med utdannelse. Det være seg barnehage, skole eller sykehjem. Bakdøra til ukvalifiserte må lukkes, og lønna må opp. 

- Vi trenger de beste folka, og det får vi ved å yte de beste tjenestene. Det er på høy tid at KS tar ansvar ved å tak i rekrutteringsutfordringene.