Kvinne ler og ser inn i kamera. Foto.

Ny inntektsgrense for vikarer i barnehage og skole

Gjennomslag: Regjeringen foreslår ny inntektsgrense for studentvikarer i barnehage og skole. Det betyr at du kan jobbe mer, og likevel beholde stipendet du får fra Lånekassen.

Viktig med ny inntektsgrense for våre studenter

Pedagogstudentene har lenge løftet fram ressursen som finnes blant landets lærerstudenter. 

- Barnehagene og skolene er i knestående, og flere av våre lærerstudenter har allerede meldt at de kunne tenke seg å være vikarer, sier Pedagogstudentenes leder Elise Håkull Klungtveit. Både hun og organisasjonen hun representerer har vært tydelige på at flere studenter kunne ha stilt opp om de fikk muligheten. 

Gjennomslag for Pedagogstudentene

- Det er bra at regjeringen ser hvor nyttig dette tiltaket kan være og at de lytter til våre innspill. 

Nå foreslår regjeringen en ny inntektsgrense for studenter som jobber i barnehage eller skole. Forslaget som handler om inntektsgrensa ser slik ut:

For å bidra til nok arbeidskraft i skoler, barnehager og i helsesektoren vil det i 2022 gis unntak for inntektsgrensene for studenter som jobber i disse sektoren.  

- Det er rimelig å anta at mange kvier seg for mer jobb, fordi de risikerer å tape stipend på grunn av inntektsgrensa til Lånekassen. Da risikerer vi å tape penger, heller enn å spe på en allerede dårlig studentstøtte, sier Håkull Klungtveit. 

Hun er glad for at regjeringen endelig foreslår en ny inntektsgrense for studentvikarer i barnehage og skole.

- Det betyr at du kan jobbe mer, og likevel beholde stipendet du får fra Lånekassen.

Praksisstudenter må ikke brukes som vikarer

- Når vi er praksis er vi i en utdanningssituasjon og trenger like mye veiledning og oppfølging som før pandemien. Studentene må fortsatt få tid til å reflektere og gjennomføre de oppgavene utdanningene krever, sier Elise Håkull Klungtveit. 

Pedagogstudentene er fortsatt opptatt av gode rammer for studentvikarene. Det må samtidig tas hensyn til at både barn og elever har rett på et kvalitetssikret opplæringstilbud, og at studentene må ivaretas.

- Vi ser for oss rammer for ansvar der det skilles mellom for eksempel førsteårsstudenter og studenter med fire år på baken, sa Elise Håkull Klungtveit til VG allerede i fjor høst. 

Avhengig av støtte fra Stortinget

- De økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget. Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i januar, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Pedagogstudentene forventer bred støtte for dette tiltaket fra samtlige partier på Stortinget. 

- Dette er et konkret tiltak som både kan gi lærerstudenter gode erfaringer fra barnehage og skole, og som vil hjelpe på en ellers kriserammet sektor, avslutter Elise Håkull Klungtveit.