Leder Elise Håkull Klungtveit og nestleder Iril Myrvang Gjørv
Leder av Pedagogstudentene Elise Håkull Klungtveit og nestleder Iril Myrvang Gjørv sier nei til diskriminering og inviterer NLA Høgskolen med på laget for en inkluderende lærerutdanning

NLA må gi plass til alle

I våre klasserom er det plass til alle. Vi godtar ikke diskriminering og inviterer NLA Høgskolen med på laget for å sikre studentene trygge rammer.

Håper NLA Høgskolen vil si nei til diskriminering og ja til inkludering

Leder av Pedagogstudentene Elise Håkull Klungtveit og nestleder Iril Myrvang Gjørv sier nei til diskriminering og inviterer NLA Høgskolen med på laget for en inkluderende lærerutdanning. 

- NLA Høgskolen har mulighet til å bli med oss på finne mer inkluderende formuleringer i verdidokumentet sitt. Det håper vi de blir med på for å skape trygge rammer for alle. Vi tror på et NLA for alle.

Elever som i disse dager skal velge en utdanning, skal ikke måtte bekymre seg for om det er trygt å gå på NLA

- Elever som i disse dager skal velge en utdanning, skal ikke måtte bekymre seg for om det er trygt å gå på NLA. Nå håper vi høgskolen vil bli med på en snuoperasjon og være den høgskolen vi vet at NLA også kan være, sier Elise Håkull Klungtveit.

NLA Høgskolen mener ekteskapet mellom mann og kvinne skal være bærende norm i samlivsetikken

- NLA setter alle som ikke ønsker seg et heterofilt ekteskap på gangen, sier Elise Håkull Klungtveit, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Hun representerer om lag 20.000 lærerstudenter i hele Norge. 

Lederen går hardt ut mot NLA Høgskolen som har et verdidokument som erklærer "at ekteskapet mellom mann og kvinne er bærende norm i samlivsetikken."

- Med denne setningen lukkes døren til klasserommet, og flere barn, elever og studenter blir stående på gangen. Kun fordi de ikke faller innenfor NLA høgskolens heteronormative verdier, sier Håkull Klungtveit og legger til at Pedagogstudentene er glade for at læreplanen for norsk skole sier:

«Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering.»

Praksisskoler trekker seg fra samarbeid med NLA Høgskolen

Flere praksisskoler i Oslo vil trekke seg fra samarbeidet med NLA Høgskolen basert på praktiseringen av ekteskapsformuleringen. 

- Ingen skoler har formelt ansvar for å tilby praksis. Ansvaret for å skaffe nok praksis er tydelig plassert hos lærerutdanningsinstitusjonene, sier en streng Håkull Klungtveit. Hun legger også til at skolebyråden i Oslo har vært tydelig på at studenter fra NLA er hjertelig velkomne som jobbsøkere, men at denne saken handler om at praksislærerne ikke kan pålegges å jobbe under NLA høgskolens verdigrunnlag.

Norske lærerutdanninger må speile samfunnsmandatet de utdanner studenter til

- I våre klasserom er det plass til alle. Vi godtar ikke diskriminering og inviterer NLA Høgskolen med på laget for å sikre studentene trygge rammer. Norske lærerutdanninger burde ha plass til alle uavhengig av om de er en kristen høgskole eller ikke. Det handler om å speile samfunnsmandatet de faktisk utdanner til. Det være seg barnehage eller skole, avslutter Elise Håkull Klungtveit.