Slett deler av studielånet ditt

Startet du på en lærerutdanning etter 2017? Da kan du få slettet store deler av studielånet ditt!

Grunnskolelærerutdanning 1-7

Du kan få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt.

  • Du må fullføre på normert tid
  • Du må ha ha jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen

Grunnskolelærerutdanning 5-10

Du kan få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. 

  • Du må fullføre på normert tid
  • Du må jobbe som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

Lektorutdanning for trinn 8-13

Du kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

  • Du må fullføre på normert tid
  • Du må jobbe som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.
     

Flere ordninger for sletting av studielån for lærere

Det finnes også ordninger for sletting av gjeld for lærere i Nord-Norge, og for sletting av gjeld for lærere med spesialisering i realfag, fremmedspråk eller samisk.

Lærer i Nord-Norge

Du kan få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt. 

Du trenger ikke å ha fullført studiene på normert tid
Du må jobbe som lærer i minst tre av de første seks årene etter fullført utdanning
Som yrkesaktiv i Finnmark og Nord-Troms kan du i tillegg ha rett til å få slettet inntil 25 000 kroner av studielånet ditt per år.

Kombiner ordningene

Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærer trinn 1-7 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få slettet 161 000 kroner av studielånet.