Portrettbilde av kvinne. Blondt hår, noe alvorlig ansiktsuttrykk og hvit skjorte. Foto.
Sluttevalueringen av veiledningsordningen viser at fortsatt er det mange nyutdanna lærere som ikke mottar veiledning.

Ny evaluering om veiledning av nyutdannede lære: Vi er ikke i mål

Utdanningsdirektoratet har publisert den endelige sluttevalueringen for veiledning av nyutdannede lærere. Den viser at det er et godt stykke igjen til at alle nye lærere får den veiledningen de burde få. Likevel kommer regjeringen 23. mars til å stemme ned et forslag fra opposisjonen om å forskriftsfeste veiledning.

Pressemelding 22.03.2021

Les Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere – sluttrapport

Tiden er inne for å forskriftsfeste veiledning for nyutdanna lærere

Et samlet storting bestemte i 2017 at alle nyutdannede lærere skal omfattes av en veiledningsordning. Nå fire år senere har vi svaret: Målet er ikke nådd, selv om det er en liten økning i utbredelsen. Likevel ønsker ikke regjeringen å forskriftsfeste veiledning slik opposisjonen tar til orde for.

- Veiledning er et av de viktigste tiltakene vi har for å sørge for bedre overgang til yrket for nyutdanna lærere.

- Når vi vet dette, synes Pedagogstudentene synes det er for passivt at regjeringen ikke vil forplikte kommunene til å tilby veiledning til sine nyutdanna lærere, sier Elise Håkull Klungtveit.

- Nå er tiden overmoden for å forskriftsfeste veiledning!

Veiledning virker og blir ekstra viktig i kjølvannet av pandemien

Sluttrapporten bekrefter nyutdannede lærere som har fått veiledning er mer positive til sitt første år som lærer enn lærere som ikke har fått veiledning. De som har fått veiledning er også mer enige i påstanden om at de fremdeles jobber som lærer om fem år.

-  Vi vet at veiledning virker og bidrar til å hindre frafall fra læreryrket, sier Klungtveit

-  Pandemien har hatt store konsekvenser for kvaliteten i lærerutdanningene.  Vi mener derfor veiledning blir viktigere enn noen gang. Derfor er det ekstra tragisk at regjeringen ikke her tyr til sterkere grep for å sørge for at alle får.

Tilskuddordningen har effekt, men gjelder ikke alle

Regjeringen har gitt tilskudd til veiledning for lærere i grunnskolen. Rapporten viser at tilskuddene har gitt mer spillerom for å gjennomføre veiledningen i skolen og at flere nyutdannede nytilsatte har fått systematisk veiledning.

- Vi er glade for at tilskuddordningen fungerer.

- En av det største utfordringene er å finne tid til veiledning og finansiering er avgjørende for å skape rom til veiledning i skolehverdagen.

- Vi har derfor høye forventinger om at regjeringen vil utvide tilskuddordningen til også å gjelde lærerne i barnehagen i revidert nasjonalbudsjett eller neste års statsbudsjett.

For få kvalifiserte veiledere

Evalueringen viser at kun halvparten av veilederne har formell veilederkompetanse. Det kommer også frem at for mange veiledere er ledere noe som er i strid med prinsippene for veiledning.

-  Vi mener evalueringen viser at det er et stort behov for å utdanne flere veiledere, og at det må stilles tydeligere krav til at veilederne skal være kvalifiserte, sier Elise Håkull Klungtveit.

-  Vi vet fra før at kvalifiserte veiledere er avgjørende for kvaliteten på veiledningen. Det gjelder også for praksisveiledningen i lærerutdanningene.

En liten økning, men vi frykter store mørketall

Fra 2016 til 2019 økte andelen nyutdannede som får veiledning fra 55 til 63 prosent i barnehagen, og fra 61 til 65 prosent i skolen.

Tallene fra 2020 er ikke representative fordi en metodisk endring har først at de nyutdanna i utvalget i større grad er fra skoler og barnehager som allerede har etablert en veiledningsordning, eller grunnskoler som i større grad har benyttet tilskuddsordningen.

- Vi er overasket over at Rambøll har endret metodisk tilnærming midtveis i evalueringen, og vi mener dette er en større metodisk svakhet enn koronapandemien.

- Vi er redde for store mørketall, og mener det er viktig med videre tett oppfølging for at v skal nå målet om at alle nyutdanna lærere får veiledning, avslutter Klungtveit.

Sluttevaluering veiledning

 

Vil du vite mer?

Les mer om: