Gruppe mennesker med samme genser er avbildet mitt i en dans. Øverst i bildet står det med store bokstaver "BlimE!". Foto med tekst.

Pedagogstudentene blir med på BlimE!

Pedagogstudentene deltar på NRK Supers BlimE-dans! Det gjør vi fordi vi tror på gode fellesskap og samhold, og at lærerne er avgjørende for gode leke- og læringsmiljøer.

Pedagogstudentene har samlet nesten 80 tillitsvalgte i Pedagogstudentene for vise at det er plass til alle hos oss!

 

Du kan se dansen her. 

I år har NRK Super samarbeidet med NRK Skole om undervisningsopplegget til BlimE. Det finner du her.

NRK håper opplegget vil være med på å styrke fellesskapet i klassen og til at færre elever føler seg utenfor. Det er et arbeid Pedagogstudentene støtter! Opplegget er i hovedsak tilpasset barneskolen, men også yngre og eldre barn kan ha gleden av å gjennomføre aktivitetene.

NRK har latt seg inspirere av Overordnet del – verdier og prinsipper i grunnopplæringen: «Vennskap skaper tilhørighet og gjør oss alle mindre sårbare.
Når vi selv opplever å bli anerkjent og vist tillit, lærer vi å verdsette både oss selv og andre. Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet.»