Fra nederst i en auditoriumssal ser vi oppover på de som sitter i salen. De sitter med god avstand fra hverandre. Foto.

Dette skal vi kjempe for det neste året

Pedagogstudentenes landsmøte har vedtatt nye prioriteringer for sitt arbeid i den kommende landsmøteperioden.

Arbeidsprogram 2021–2022

Nå kan du lese om de nye satsingene for Pedagogstudentene i Pedagogstudentenes nye arbeidsprogram. Det handler blant annet om hvordan vi skal sikre kvalitet i lærerutdanningene og være så tett på dere som medlemmer som mulig. 

Dette kjemper vi for

  • Å øke finansieringen for lærerutdanningene til kostnadskategori C eller høyere, eller tilsvarende dersom dagens finansieringssystem endres.
  • Høyere kvalitet i praksis i lærerutdanningene.
  • Å skape lokal aktivitet og gi medlemskap i organisasjonen økt verdi.
  • En bedre overgang fra utdanning til yrke, gjennom veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barnehage, skole og videregående opplæring i tråd med nasjonale rammer.
  • Å følge opp arbeidet med revisjon av rammeplan for barnehagelærerutdanningen.
  • At lærerstudentenes stemme blir hørt i stortingsvalget 2021.
  • Å sette i gang en piloteringsordning av barnehagelærerutdanning på masternivå.
  • Mer profesjonsnære lærerutdanninger med utdannere som har minst tre år relevant arbeidserfaring fra fagfeltet.
  • Å følge opp arbeidet med NOKUTs evaluering av lektorutdanningene.