Et hav av muligheter - bli med på å rydde havet for plast

Pedagogstudentene støtter årets TV-aksjon som i år går til organisasjonen WWF for å redusere de enorme mengdene med plast som havner i havet hvert år.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år

Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene! En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Midlene som kommer inn fra TV-aksjonen er derfor øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Målet er null plast på avveie i 2030

Pengene fra TV-aksjonen går til Verdens naturfond, WWF for å gjøre havet rent. Gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker, vil TV-aksjonen 2020 utgjøre en nødvendig forskjell. Sammen med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal WWF redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. De skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen. Målet er null plast på avveie i 2030.

Lærere og lærerstudenter kan bidra

Pedagogstudentene mener at vi både kan og skal bidra til å gjøre bærekraft til en del av arbeidshverdagen.

Overordnet del av læreplanverket sier at bærekraftig utvikling skal være en av tre tverrfaglige temaer i skolen. Dette betyr at elevene skal lære hvordan vi kan finne løsninger gjennom kunnskap og samarbeid, samt at de ser sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser. Også rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver slår fast at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen. 

Du kan lese mer om hva Pedagogstudentene mener her.