Praksis i lærerutdanningene - Hvem er mest fornøyd?

Er du fornøyd eller skuffa over praksis? Vet du hvor lærerstudentene mest fornøyd med praksis? Vi har summert opp resultatene fra Studiebarometeret 2018. Sjekk ut din utdanning og ditt studiested!

Stor variasjon i praksis

Gjennom Studiebarometeret kan studentene gi tilbakemelding på hvor fornøyde de er med utdanningene sine. Praksis er en sentral del av lærerutdanningene, og dessverre er det mange undersøkelser som tyder på at det er altfor stor variasjon i kvaliteten.

Praksis trekkes frem av studentene som både det beste og det verste med lærerutdanningene, og kvaliteten på praksis virker i stor grad som et resultat av tilfeldighetenes spill.

Hvor er lærerstudentene mest fornøyd med praksis?

Pedagogstudentene har basert på tall fra Studiebarometeret 2018 laget en oppsummering over hvor studentene er mest, og minst, fornøyd med praksis.

Lektor- og grunnskolelærerutdanningene er blant de som skårer lavest av alle utdanninger.

Tallene er hentet fra Studiebarometeret 2018 og er gjennomsnitt på en skala fra 1-5.

UtdanningSnitt praksis
Lektorutdanningen 3,0
Grunnskolelærerutdanningene 3,2
Barnehagelærerutdanningen 3,4
Yrkesfaglærerutdanningen 3,6
Gjennomsnitt alle utdanninger

3,5

Se hvordan utdanningene gjør det på de ulike studiestedene under. 

Pedagogstudentene er bekymret

Praksis er en stor og viktig del av lærerutdanningene. Derfor synes Pedagogstudentene det er bekymringsverdig at lektor og grunnskolelærerstudentene er blant studentene som er minst fornøyde med praksis på nasjonalt nivå.

Disse tallene har ligget stabilt over tid. Pedagogstudentene forventer at både utdanningsinsitusjonene og utdanningsmyndighetene tar grep for å styrke praksis i lærerutdanningene. 

Barnehagelærerutdanningen

InsitusjonPraksis
Nord universitet 2,8
Høgskulen på Vestlandet 3,0
Universitetet i Sørøst-Norge 3,4
OsloMet – storbyuniversitetet 3,4
UiT Norges arktiske universitet 3,4
Universitetet i Agder 3,5
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 3,6
NLA Høgskolen 3,6
Universitetet i Stavanger 3,6
Høgskolen i Østfold 3,7
Høgskolen i Innlandet 3,8
Høgskulen i Volda 4,0
Steinerhøyskolen 4,4
BARNEHAGE Totalt 3,4

Grunnskolelærerutdanningene

InsitusjonPraksis
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3,1
UiT Norges arktiske universitet 3,1
Høgskulen på Vestlandet 3,1
Universitetet i Stavanger 3,1
Nord universitet 3,1
Høgskulen i Volda 3,2
NLA Høgskolen 3,2
Høgskolen i Østfold 3,2
OsloMet – storbyuniversitetet 3,3
Universitetet i Agder 3,5
Høgskolen i Innlandet 3,5
Universitetet i Sørøst-Norge 3,5
GRUNNSKOLE Totalt 3,2

Lektorutdanningen

InsitusjonPraksis
Universitetet i Bergen 2,4
Nord universitet 2,5
Høgskolen i Innlandet 2,6
Universitetet i Stavanger 2,7
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3,2
Universitetet i Oslo 3,3
Universitetet i Sørøst-Norge 3,4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3,5
Universitetet i Agder 3,6
UiT Norges arktiske universitet 3,8
LEKTOR Totalt 3,0

Yrkesfaglærerutdanningen

InsitusjonPraksis
Universitetet i Agder 3,1
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3,2
Universitetet i Sørøst-Norge 3,2
Nord universitet 3,5
Norges idrettshøgskole 3,7
OsloMet – storbyuniversitetet 3,7
Høgskolen i Innlandet 4,1
YRKESFAGLÆRER Totalt 3,6