Nordiske lærerstudent­organisasjoner: Lytt til oss nå!

De nordiske lærerstudentene har en klar oppfordring til de internasjonale utdanningsmyndighetene, lytt til lærerstudentene!

Pedagogstudentene - en del av et nordisk nettverk

Pedagogstudentene er en del av et nordisk nettverk av lærerorstudentganisasjoner som heter Nordiske Lärarorganisasjoners Samråd (NLS) studerandreforum.
NLS studerandreforum er en arena for erfaringsutveksling og diskusjon mellom de nordiske studentorganisasjonene.

- Egentlig har vi overraskende like mål og utfordringer vi står overfor. Jeg ser at det er en styrke at vi kan lære av hverandre og finne løsninger sammen, sier Frank Aleksander Bræin, leder av Pedagogstudentene.

En fellesuttalelse til Verdens lærerdag

Temaet for Verdens lærerdag 5. oktober, var "Young Teachers: The Future of the Profession".

UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, markerer verdensdagen offisielt 7. oktober, sammen med UNICEF (FNS barnefond), UNDP (FNs utviklingsprogram), ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) og EI (Education internasjonal).

NLS studerandreforum ble enige om en felles uttalelse til den offisielle markeringen til UNESCO:

Young teachers and student teachers are the future of the profession, but we are also the present. You need to involve young teachers and student teachers now and listen to their concerns and ideas to safe guard the future

- Vi synes det er veldig bra at man internasjonalt ser at vi må satse på unge lærere. Det er vi helt avhengige av. Vi mangler 69 millioner totalt i lærere i verden.

- Vi vil likevel komme med en oppfordring til UNESCO og organisasjonene som samles til den offentlige markeringen i dag.

- For å satse på unge lærere, må vi ikke bare snakke om dem, men med dem her og nå.
- Det er verdt å lytte til vår lærerstudentstemme, sier Bræin.

 

Les mer om: